Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی خوانسار گفت: آلوی پاییزیِ خوانسار، این روز‌ ها گرچه به علت خشکسالی دچار آسیب شده، اما به هر روی، خوانسار همچنان قطبِ آلوسازِ (آلوی خورشتی) استان اصفهان است.

 استان اصفهان قطبِ آلوی خورشتی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، محمدرضا مجیدی مدیر جهاد کشاورزی خوانسار پیش بینی کرد: امسال، سه هزار تن آلو از باغ‌های شهرستان خوانسار برداشت شود و گفت : خوانسار ۲۰۰ هکتار باغِ آلو دارد که از هر هکتار، حدود ۲۰ تن برداشت می‌شود و با این احتساب استان اصفهان مقامِ اولِ تولید و فرآوریِ آلوی خورشتی را خواهد داشت .

مجیدی افزود : حدود ۹۵ درصد محصول برداشت شده از باغ‌های شهرستان تبدیل به محصولاتی، چون آلوشور، لواشک و آلوی پوست کَنده می‌شود و تنها پنج درصد از آن، مصرفِ تازه خوری دارد.
وی با بیان اینکه ۵۰۰ بهره بردار، کارِ برداشتِ آلوی خوانسار را به عهده دارند، گفت: آلوی زردِ خوانساری جزو میوه‌های هسته دار و پاییزیِ شهر خوانسار است که از دیرباز در این شهر کشت می‌شده است.
وی در پایان گفت: درخت آلو زرد  در آب و هوای کوهستانی و سردسیری به خوبی رشد می‌کند و نیاز به خاک رسی و شنی و آبِ نسبتا فراوان دارد و همین ویژگی ها، چون در خوانسار هست، باعث رونقِ تولیدِ این میوه در آنجا شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید