Iranian Agriculture News Agency

کارشناس مسئول پنبه و دانه‌های روغنی استان اصفهان گفت: قیمت خرید تضمینی کُلزا مشخص شد.

افزایش قیمت خرید تضمینی کُلزا

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، کیوان بنی اسد کارشناس مسئول پنبه و دانه‌های روغنی استان اصفهان گفت: برای نخستین بار نرخ خرید تضمینی دانه کُلزا در زمان پیش از کشت برای کشاورزان اعلام شد و قیمت خرید تضمینی هرکیلو کلزا ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

او با اشاره به تحریم‌های ظالمانه، مشکل در تامین روغن نباتی کشور و همچنین کنجاله مورد نیاز صنعت دامپروی که مورد توجه ویژه می‌باشد، افزود: امید است با افزایش قابل توجه نرخ خریدتضمینی دانه کلزا از طرف دولت، شاهد افزایش سطح زیرکشت این محصول در استان اصفهان باشیم.

کارشناس مسئول پنبه و دانه‌های روغنی استان اصفهان به کشاورزان توصیه کرد: با مراجعه به مراکز خدمات جهادکشاورزی نسبت به تامین بذر گواهی شده و یارانه دار اقدام کنند و در پایان فصل کشت تا محصول تولیدی آن ها، به صورت تضمینی از جانب وزارت جهادکشاورزی خریداری شود.

بنی اسد بیان کرد: در سال زراعی گذشته حدود ۴۳۰هکتار از زمین‌های کشاورزی استان اصفهان به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافت و تولید آن نیز به حدود ۸۰۰ تن رسیدـ

او با اشاره به اینکه قیمت تضمینی دانه روغنی کلزا نسبت سال زراعی گذشته حدود ۴۰ درصدرشد داشته ابراز امیدواری کرد و افزود: با این قیمت گذاری انگیزه کشت کلزا میان کشاورزان بیشتر خواهد شد.

گیاه کلزا علاوه برتامین نیاز روغن و کنجاله کشور، در افزایش حاصلخیزی خاک، نقش بسیار بسزایی دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید