Iranian Agriculture News Agency

برگزار شد؛

مرداد که به نیمه می رسد کشاورزان خور و بیابانک در زمین‌های کشاورزی خود آیین " آب به بذر شلغم" را برگزار می‌کنند تا شایدطبیعت روزهای نه چندان گرم و پرآبی را برای آنان در روزهای باقی مانده تابستان به ارمغان بیاورد.

آیین " آب به بذر شلغم " در خطه کویری خور و بیابانک

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، سید حکمت موسوی مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک اظهار کرد: از مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین کشاورزی در خور و بیابانک ۲۰ هکتار زیر کشت شلغم می‌رود.

 موسوی با بیان اینکه زمان کاشت این محصول از ۱۵ مرداد آغاز می‌شود و تا مهر ادامه دارد، گفت: متوسط برداشت این محصول در هر هکتار را ۱۵تن است و پیش بینی می‌شود حدود ۳۰۰ تن شلغم برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت شلغم در خور و بیابانک مربوط به مزارع شهرهای خور، جندق و فرخی و روستاهای بخش مرکزی شهرستان است افزود: کار برداشت شلغم از زمین‌های کشاورزی این شهرستان تا پایان بهمن ادامه دارد.

موسوی گفت: بذر شلغم کاشته شده از نوع بومی است و علاوه بر درمانی بودن این محصول مشتریان خاص خود را دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید