Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: طرح‌های مرتبط با سامانه‌های نوین آبیاری در سالجاری در ۲ هزار و ۵۴۵ هکتار از زمین های کشاورزی این استان اجرا می‌شود.

اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در ۲۵۰۰ هکتار از مزارع اصفهان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، مجید امینی مدیر امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان افزود: این رقم ممکن است تا سه هزار هکتار نیز افزایش یابد که البته به تخصیص اعتبارات این بخش بستگی دارد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، مصرف بهینه آب و بهبود کیفیت تولید است خاطرنشان کرد: مقدار ذخیره منابع آبی استان اصفهان و کمبود بارش‌ها در این خطه بر ضرورت اجرای هرچه بیشتر این پروژه‌ها تاکید دارد.

مدیر امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی در بالغ بر ۱۲۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان انجام شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲۵۰ هزار هکتار از مزارع استان قابلیت پیاده سازی طرح‌های آبیاری نوین را دارد.

امینی همچنین به احداث کانال‌های آبیاری عمومی در استان اشاره و اضافه کرد: ۶۶ کیلومتر احداث این نوع سازه تا آخر سال برنامه ریزی شده است.

وی افزود: احداث کانال‌های آبیاری عمومی شرایط آبیاری مزارع در مناطق مختلف را بهبود می‌بخشد و در افزایش مقدار و کیفیت تولیدات موثر است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید