Iranian Agriculture News Agency

مبارزه با سن مادر در ۲۳۲ هکتار ازمزارع گندم و جو فریدن در استان اصفهان به پایان رسید.

پایان مبارزه با سن مادر در ۲۳۲ هکتار از مزارع گندم و جو فریدن

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، مدیر جهاد کشاورزی فریدن با اشاره به شناسایی ۵ کانون عمده سن گندم و جو گفت: مرحله دوم یعنی مبارزه با سن پوره در ۱۱۳ هکتار مزارع آغاز شده است و تا پایان خرداد ادامه دارد.
مظاهر امینی با بیان اینکه مبارزه با این آفت تا زمانی که از بین نرفته باشد ادامه دارد افزود: وسعت زیر کشت گندم دیم و آبی فریدن ۵ هزار هکتار و جو دیم وآبی هم  ۱۴۰۰ هکتار است.

وی افزود:  پیش بینی می‌شود ۱۲ هزار تن گندم و بیش از ۳۵۰۰ تن جو از مزارع شهرستان برداشت شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید