Iranian Agriculture News Agency

وب‌گاه‌ سازمان جهاد کشاورزی جایگاه نخست استان اصفهان را کسب کرد.

وب‌گاه‌ سازمان جهاد کشاورزی جایگاه نخست استان اصفهان در ادارات دولتی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، سازمان جهاد کشاورزی موفق شد در ارزیابی وب‌گاه‌های ادارات دولتی استان اصفهان با کسب بالاترین امتیازات در سه محور «خدمات»، «تعامل با کاربر» و «اطلاعات عمومی» به عنوان برترین دستگاه استان اصفهان شناخته شده و جایگاه نخست استان اصفهان را به خود اختصاص دهد.

 یکی از راهکارهای افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دولتی، ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و در بستر فضای مجازی می‌باشد و اهمیت این موضوع در دوره شیوع ویروس کرونا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

بر این اساس، موضوع ارزیابی وب‌سایت دستگاه‌های اجرایی با هدف ارتقاء، به‌روزرسانی، حضور مؤثر و کارآمد دستگاه‌های استان در فضای مجازی طی ماه‌های پایانی سال 99 در دستور کار استانداری اصفهان قرار گرفت.

در این طرح وب‌سایت دستگاه‌های استان در محورهای «خدمات»، «تعامل با کاربر» و «اطلاعات عمومی» بر اساس شاخص‌های پرکاربرد مورد ارزیابی قرار گرفتند.

پس از ارزیابی انجام شده، وب‌سایت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان توانست در بخش «خدمات» با کسب 28 امتیاز از مجموع 30 امتیاز، جایگاه نخست استان اصفهان را در این محور کسب کند.

همچنین وب‌سایت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در بخش «اطلاعات عمومی» با کسب 23 امتیاز از مجموع 25 امتیاز در نظر گرفته شده برای این محور، رتبه نخست در استان اصفهان را به خود اختصاص داد و در بخش «کاربر پسندی» نیز با به دست آوردن 38 امتیاز از مجموع 45 امتیاز این محور توانست جایگاه ششم در این قسمت را به خود اختصاص دهد.

در مجموع، سازمان جهاد کشاورزی موفق شد در ارزیابی وب‌گاه‌های ادارات دولتی استان اصفهان با کسب بالاترین امتیازات در سه محور «خدمات»، «تعامل با کاربر» و «اطلاعات عمومی» و به دست آوردن مجموع امتیاز 89 از 100، به عنوان برترین دستگاه استان اصفهان شناخته شده و جایگاه نخست استان اصفهان را به خود اختصاص دهد.

شایان ذکر است آدرس وب‌گاه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، https://agri-es.ir/  می‌باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید