Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی کاشان گفت: طرح اصلاح باغ‌های مثمر گردو با عملیات پیوند سرشاخه‌کاری درختان باغ‌های تمامی مناطق کوهستانی این شهرستان اجرا شد.

طرح سرشاخه‌کاری درختان گردو در کاشان اجرا شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، رضا مظلومی افزود: عملیات پیوند سرشاخه کاری برای درختان گردوی با کیفیت پایین محصول یا بدون عملکرد مناسب در ۱۰۰ اصله درخت به‌صورت آزمایشی انجام شد.

وی ادامه داد: اجرای طرح اصلاح باغ‌های مثمر گردو به‌ عنوان یکی از سیاست‌های بخش کشاورزی در راستای افزایش کیفیت این محصولات، اصلاح و تعویض تاج درختان نامرغوب با ژنوتیپ‌های برتر و پرمحصول، افزایش عملکرد و تولید محصول یکنواخت، آشنایی باغداران با روشهای پیوند سرشاخه‌کاری درختان نامرغوب، انتقال و آموزش یافته‌های تحقیقاتی به باغداران اجرا شد.

این مسوول با یادآوری نزدیک به پنج سال اجرای اصلاح باغ‌های مثمر گردو در کشور و ۲ ساله آن در  استان اصفهان افزود: این طرح با شناسایی ارقام برتر جهانی و تهیه پیوندک این عملیات در استان اصفهان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه عملکرد درختان گردوی موجود در کاشان کمتر از ۲ تن در هکتار است، اظهار داشت: این عملکرد با استفاده رقم‌های برتر جهانی تا بیش از پنج تن قابل افزایش است.

مظلومی با اشاره به خسارت سنگین درختان گردو از سرمای زودرس بهاره در هر سال افزود: استفاده از رقم‌های برتر جهانی تهیه شده از رقم‌های گردو دیرگل مانع ایجاد خسارت سرمای زودرس بهاره برای این محصول و حتی باردهی آن در سال دوم می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به توجه به صفت‌های اصلی ممتاز در انتخاب پیوندک از جمله سفیدی مغز، یکنواختی محصول، درصد مغز بیشتر از ۵۰ درصد، نازکی پوست، مقاومت به سرمازدگی، مرض‌ها و باردهی جانبی گفت: البته حفظ ژنوتیپ‌های بومی برتر کاشان که دارای کیفیت محصول بالایی در اجرای این طرح است مدنظر قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر دشوار بودن پیوند گردو، انجام پیوندک در خواب و آمادگی آن از قبل با نگهداری در سردخانه اظهار داشت: ۵۳۰ هکتار از ۹ هزار هکتار سطح زیرکشت باغ‌های شهرستان کاشان باغ‌های گردو است.

شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

۳ هزار هکتار سطح زیر کشت کشاورزی در کاشان وجود دارد که ۹ هزار هکتارآن باغ‌ها است.

اکنون ۶ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین زراعی و ۹ هزار هکتار باغ و گلخانه در شهرستان کاشان وجود دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید