Iranian Agriculture News Agency

رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های متعددی در راستای تولید محصولات گواهی شده در سطح استان اصفهان شکل گرفته است.

ضرورت توجه به تولید محصولات گواهی شده

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان،  حسنعلی رحیمی، رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به برخی فعالیت‌های این گروه اظهار کرد: برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های متعددی در راستای تولید محصولات گواهی شده در سطح استان شکل گرفته که نتایج خوبی به همراه داشته است.

رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد: انتخاب کارشناس مسئول محصولات گواهی شده برای هر شهرستان، انتخاب محصولات غالب در شهرستان‌ها با توجه به دستورالعمل‌ها برای تولید محصولات گواهی شده، تشکیل اکیپ‌های تخصصی در شهرستان‌ها و بازدیدهای منظم به منظور بررسی شرایط تولید، انتخاب کشاورزان همکار در اجرای طرح‌ها با در نظر گرفتن سطح توانایی و انگیزه آنها، هماهنگی برای ارائه آموزش‌های کاربردی به کشاورزان و نظارت بر روند توزیع محصولات گواهی شده در بازار و افزایش تنوع در تولیدات از جمله مواردی است که باید با جدیت دنبال شوند تا بتوان به سطح مناسب از تولید محصولات گواهی شده دست یافت.

وی با اشاره به استقبال مردم از محصولات گواهی شده و سالم تصریح کرد: پیش‌بینی مناسبی برای تولید محصولات گواهی شده در محصولاتی همچون خیار فضای سبز، خیار گلخانه‌ای، گوجه فضای باز و گوجه گلخانه‌ای شکل گرفته است و با برنامه‌ریزی مناسب شکل گرفته امیدواریم به نتایج مناسب در این بخش دست یابیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید