Iranian Agriculture News Agency

حذف اراضی کشاورزی را به عینه در کاشان می‌بینیم که در گذشته روزانه در کاشان ۲۵۰۰ هکتار اراضی جو بوده اما در حال حاضر به ۶۰۰ هکتار رسیده است در صورتی که ۱۴ هزار سطح کشت در کاشان داریم.

حذف اراضی کشاورزی منجر به کاهش کشت جو در کاشان شده است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، رضا مظلومی اظهار کرد: شرایط بالقوه‌ای که در بخش کشاورزی داریم قابل افزایش تا دو الی سه برابر است و بحث‌استقلال غذایی از استقلال سیاسی فرهنگی‌و‌ اجتماعی ارجحیت دارد و‌اگر مملکت را دوست داریم باید بحث‌امنیت غذایی کشور را تامین کنیم.

سرپرست اداره جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به اینکه عزم‌ملی و مسؤولان کشور باید به بخش کشاورزی توجه بیشتری داشته باشند، بیان کرد: هرکشوری که نسبت به تامین غذایی نیازمند است باید مسؤولان آن ورود پیدا کنند و‌اگر بحث یارانه است با دید جدی‌تر نسبت به بخش‌های دیگر به کمک آن قشر بشتابند.

وی با بیان اینکه در بحث‌صنعت پزشکی و... تحریم‌های ظالمانه در حال اعمال است اما کشاورزی توانسته به سختی استقلال خود را حفظ کند، تصریح کرد: تنها بخشی که صادرات و واردات داشته بخش کشاورزی است و‌ نیازمند حمایت مستمر و‌ هوشمندانه و ‌دانایی محور است.

مظلومی با اشاره به اینکه خرد شدن اراضی کشاورزی و ‌تغییر کاربری غیر مجاز از دغدغه مهم جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: حذف اراضی کشاورزی را به عینه در کاشان می‌بینیم که در گذشته روزانه در کاشان  ۲۵۰۰ هکتار اراضی جو بوده اما در حال حاضر به ۶۰۰ هکتار رسیده است در صورتی که ۱۴ هزار سطح کشت در کاشان داریم.

سرپرست اداره جهاد کشاورزی با بیان اینکه امکانات به ما اجازه نداده تا از آب به نحو احسن استفاده کنیم، گفت: قیمت فروش از آب و ‌حاصل کشاورزی برکت ندارد و باید در همان امور کشاورزی استفاده شود.

وی افزود: بیش از ۳۸ هزار هکتار با خود محدوده شهر در حال تغییر کاربری است و یا شرایطش برای ایجاد تغییر کاربری وجود دارد.

مظلومی با بیان اینکه شهرداری باید در کنار جهاد کشاورزی برای حفظ کاربری باشد، اظهار کرد: ۹۰ درصد قلع و‌ قمع ساخت‌ و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی دیوار کشی شده بود و آزادسازی اراضی کشاورزی و حفظ آن‌ در دستور کار است.

سرپرست اداره جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذارانی که در خرید اراضی کشاورزی ورود کرده‌اند، بدانند این بخش نیازمند حمایت جدی است، تصریح کرد: در بحث‌ کشاورزی تولید برای ما اهمیت دارد تعریف کشاورزی این است که به تولید و به بحث‌تامین غذایی کشور کمک کند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید