Iranian Agriculture News Agency

در سال جاری تولید نهال درختان مثمر به صورت استاندارد و شناسه‌دار و با نظارت کمیته فنی نهال استان اصفهان در قالب 30 نهالستان و مرکز کشت بافتی با ظرفیت تولید سالانه بیش از پنج میلیون اصله نهال مثمر، انواع پایه‌های رویشی و نهال گل محمدی کشت بافتی تولید می‌شود.

اصفهان، رتبه اول در تولید نهال شناسه‌دار در کشور

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، احمدرضا رئیس‌زاده، مدیر امور باغبانی سازمان اظهار کرد: در سال جاری تولید نهال درختان مثمر به صورت استاندارد و شناسه‌دار و با نظارت کمیته فنی نهال استان اصفهان در قالب  30 نهالستان و مرکز کشت بافتی با ظرفیت تولید سالانه بیش از پنج میلیون اصله نهال مثمر، انواع پایه‌های رویشی و نهال گل محمدی کشت بافتی تولید می‌شود که بدین ترتیب استان اصفهان حایز رتبه اول در تولید نهال شناسه‌دار در کشور است.

وی ادامه داد: همچنین با تولید پیوندک گواهی شده در باغ مادری استان از انواع درختان هسته‌دار و دانه‌دار به تعداد یک و نیم میلیون چشمه پیوندک و تولید بیش از 300 هزار نهال و پایه گواهی شده استان اصفهان دارای رتبه نخست است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: با توجه به اهمیت  نهال سالم، استاندارد و دارای اصالت در احداث، اصلاح و نوسازی باغات و اهتمام سازمان جهاد کشاورزی به افزایش کیفیت نهال تولیدی، در سال جاری بیش از 400 هزار چشمه پیوندک گواهی شده از 30 رقم برتر تجاری در بین نهالستان‌های استان توزیع شده است.

وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی شده است که بیش از یکصد هزار پایه رویشی گواهی شده تا پایان سال جاری بین نهالستان‌های استان توزیع شود. از دیگر برنامه‌ها و اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان می‌توان به تولید و ترویج استفاده از نهال‌های با پایه رویشی، تولید و ترویج استفاده از نهال گردوی پیوندی، ساماندهی مراکز توزیع نهال از طریق اخذ مجوز توزیع از نظام صنفی، ساماندهی تولیدکنندگان غیرمجاز در قالب تعاونی‌های تولید و تحت نظارت کمیته فنی نهال استان نام برد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید