Iranian Agriculture News Agency

۸۰ درصد از مزارع ذرت علوفه‌ای شهرستان دهاقان در استان اصفهان دچار خسارت سرمازدگی شدند.

سرمازدگی ۸۰ درصد از مزارع ذرت علوفه‌ای دهاقان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، رئیس اداره تولیدات گیاهی و مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان گفت: با توجه به کاهش دما در دو روز گذشته، 80 درصد از مزارع ، دچار خسارت سرمازدگی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد شد.

محمد حسن سرفراز افزود: برآورد ریالی میزان خسارت در حال تهیه است.

وی گفت: کشاورزان شهرستان دهاقان امسال حدود ۳۰۰ هکتار از مزارع خود را به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص دادند که این خسارت تأثیر زیادی در میزان عملکرد و کیفیت محصول گذاشت.

کمینه و بیشینه دما امروز در شهرستان دهاقان، به ترتیب منهای ۲ درجه و ۲۰ درجه سلسیوس گزارش شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید