Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ۱۰ هزار تن بذر اصلاح و گواهی شده برای کشت پاییزه کشاورزان اصفهان تامین شده است.

توزیع ۱۰ هزار تن بذر اصلاح شده دراصفهان/ افزایش قیمت کودهای وارداتی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، اصغر رستمی با اشاره به عرضه و مصرف بذور اصلاح شده در استان اصفهان اظهار کرد: برای تحقق و دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار، دسترسی به نهاده‌ها به ویژه بذر اصلاح شده به‌عنوان مهمترین نهاده در تولید محصولات زراعی و ارتقای عملکرد کمی و کیفی کشاورزی اهمیت فراوانی دارد.

وی افزود: بذر اصلاح و گواهی شده گندم و جو کشاورزان استان اصفهان تأمین شده است و در بین آنها توزیع می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه در بهترین شرایط تأمین منابع آبی ۶۰ هزار هکتار گندم و ۵۰ هزار هکتار جو زیر سطح کشت می‌رود، تصریح کرد: سطوح زیر کشت دیم و آبی با بذرهای اصلاح شده می‌تواند ارتقا یابد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط نرمال آبی کشت پاییزه در ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی استان اصفهان انجام می‌شود، بیان داشت: ۱۰ هزار تن بذور اصلاح و گواهی شده در اختیار کشاورزان اصفهانی قرار خواهد گرفت که می‌تواند در اصلاح الگوی کشت نقش مهمی ایفا کند.

رستمی با اشاره به اینکه بذور فرآوری شده در اختیار بهره برداران قرار می‌گیرد، گفت: در حال حاضر برنامه تأمین بذر در استان اصفهان به طور کامل انجام شده و این بذور اصلاح و گواهی شده به طور کامل در اختیار کشاورزان متناسب با اقلیم آب و هوایی قرار می‌گیرد.

وی افزود: ۵ هزار تن بذور اصلاح و گواهی شده گندم و ۵ هزار تن هم برای جو تأمین شده است.

افزایش قیمت کودهای وارداتی

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی اصفهان اضافه کرد: قیمت بذر اصلاح شده گندم آبی که در ده رقم تعریف شده است ۳۹ هزار ریال و گندم دیم در ۴ رقم با نرخ ۳۷ هزار ریال تعیین شده است و با قیمت مصوب در اختیار کشاورزان اصفهانی قرار می‌گیرد.

وی اشاره‌ای هم به افزایش قیمت کودهای وارداتی نظیر فسفاته و پتاسه داشت و گفت: نرخ کودهای ازته اعلام شده است و با توجه به تولید داخلی این کود مشکلی در عرضه وجود ندارد اگرچه در تأمین کودهای وارداتی نگرانی نیست اما قیمت‌های آن به طور فزاینده افزایش یافته است و کشاورزان رغبتی برای خریداری کودهای فسفاته و پتاسه ندارند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید