Iranian Agriculture News Agency

پرونده خرید تضمینی گندم محصولی استراتژیک در استان اصفهان بسته شد.

پرداخت ۱۰۰ درصد مطالبات کشاورزان گندمکار اصفهانی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: از خرداد تاکنون ۱۲۱ هزارو ۴۲ تن گندم به ارزش سه هزارو ۵۳ میلیارد ریال از گندم کاران این استان خریداری شد که ۱۰۰ درصد مطالبات کشاورزان بهره بردار پرداخت و پرونده خرید بسته شد.

محسن ضیائی افزود: در فصل خرید تضمینی گندم هزارو ۳۴۸ کشاورز در قالب ۲۵ هزارو ۹۶۲ محموله محصول خود ر تحویل مراکز خرید کردند.

وی، اداره کل استاندارد و مرکز پژوهش‌های غلات را تعیین کننده شاخص‌های خرید گندم از گندم کاران این استان دانست و گفت: رطوبت، افت مفید، افت غیر مفید و سن زندگی و شکستگی از شاخص‌های تحویل گندم از بهره برداران این استان است.

محسن ضیائی، گندم تحویلی به مراکز دولتی مطابق دستوالعمل‌های اعلام شده را از نظر رطوبت کمتر از ۱۲ درصد همچنین از نظز سن زدگی کمتر از دو درصد بیان کرد و افزود: میانگین افت رطوبتی گندم‌های تحویلی به دولت در امسال پنج درصد و از نظر سن زدگی یک درصد است که نشان دهنده رشد کیفی مطلوتر از گذشته است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید