Iranian Agriculture News Agency

40 هزار هکتار کشت پاییزه و نزدیک 20 هزار هکتار کشت بهاره در شرق اصفهان داریم که کشت پاییزه عمدتا غله شامل گندم و جو و کشت بهاره عمدتا ذرت علوفه‌ای و ارزن است.

وضعیت مطلوب کشت محصولات در شرق اصفهان

مهرداد مرادمند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در حاشیه این بازدید عنوان کرد: وجود آب برای کشاورزان شرق اصفهان بسیار حیاتی است، حتی اگر این میزان آب اندک باشد چون زندگی بر اساس کشاورزی و دامداری در این مناطق شکل گرفته است و نبود آب و خشکی زاینده‌رود آسیب‌های زیادی به کشاورزان این منطقه وارد می‌کند.

وی افزود: می‌طلبد به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حداقل آبی در زاینده‌رود به صورت مداوم جاری باشد، این‌گونه در سال‌هایی که با کم آبی روبرو هستیم میزان آب کمتری در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و در سال‌های پرآبی میزان آب بیشتری در اختیار بهره‌برداران قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: حفظ گیاهان چند ساله، علوفه کاری و کشت محصولات استراتژیکی همچون گندم، جو و دانه‌های روغنی از برنامه‌های جهاد کشاورزی در مناطق شرق اصفهان است. امید است کشاورزان این مناطق نیز با توجه به میزان آب در اختیار و متناسب با آن کشت را انجام دهند تا با مشکلی در این بخش روبرو نشوند.

وی افزود: تجربه خوبی که امسال بدست آمد این بود که کشاورزان موفق شدند با حجم آب کم کشت تابستانه را با وجود گرمای هوا مدیریت کنند هرچند اگر این امکان وجود داشت که چند روز بیشتر آب در اختیار کشاورزان قرار بگیرد قطعا مفیدتر بود اما عمده میزان کشت با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفت و وضعیت مطلوب و خوبی وجود دارد.

مرادمند تاکید کرد: در شرق اصفهان حدود 120 هزار هکتار اراضی با قابلیت زراعی و کشاورزی وجود دارد اما به دلیل کم‌آبی سطح کشت کاهش یافته اما با توجه به وضعیت مطلوب منابع آبی در دو سال اخیر باز هم وضعیت کشت پاییزه و تابستانه در حد مطلوب بود.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی انجام شده،  40 هزار هکتار کشت پاییزه و نزدیک 20 هزار هکتار کشت بهاره در شرق اصفهان داریم که کشت پاییزه عمدتا غله شامل گندم و جو و کشت بهاره عمدتا ذرت علوفه‌ای و ارزن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: البته تنوع کشت در منطقه شرق فراوان است برای نمونه انواع سبزیجات، گیاهان علوفه‌ای چند ساله و سایر کشت‌های متنوع در منطقه وجود دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید