Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: افزایش چند برابری قیمت کودهای فسفاته و ازته کشاورزان اصفهانی را نگران کرده است.

نگرانی کشاورزان اصفهان از افزایش سرسام آور قیمت کود فسفاته

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، اصغر رستمی با اشاره به افزایش چند برابری کود فسفاته اظهار کرد: با تخصیص ارز نیمایی و حذف یارانه افزایش قیمت در کود شیمیایی حاصل شده است که موجبات نگرانی کشاورزان را برای کشت پاییزه به همراه داشته است.

وی افزود: افزایش چند برابری قیمت کودهای شیمیایی به خصوص کود فسفاته که به کشور وارد می‌شود، نقش مؤثری در تولید محصولات کشاورزی خواهد داشت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه کشور در تأمین کودهای ازته خودکفا است، تصریح کرد: از آنجا که کودهای فسفاته و پتاسه که در مراحل میانی کشت مورد نیاز کشاورزان خواهد بود وابسته به واردات است نمی‌توان آن را از ارز ۴۲۰۰ خارج کرد چراکه هزینه تأمین کود شیمیایی برای کشاورزان سنگین خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه این افزایش قیمت کنترل خواهد شد، گفت: جلساتی در سطح کلان درباره این موضوع در حال برگزاری است و این اطمینان خاطر را به کشاورزان اصفهانی می‌دهیم که این افزایش قیمت مدیریت خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید