Iranian Agriculture News Agency

معرفی به عنوان شهرستان موفق کشور

تیران و کرون به عنوان شهرستان موفق کشور در زمینه مبارزه بیولوژیک با آفات در گلخانه‌ها معرفی شد.

جایگاه برتر تیران و کرون در مبارزه بیولوژیک با آفات

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون در همایش افزایش سطح طرح مبارزه بیولوژیک، کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصولات سالم تر را از مهمترین اهداف این طرح بیان کرد و گفت: مهمترین رویکرد توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در تیران و کرون افزایش کمی و کیفی محصولات گلخانه‌ای بیولوژیک است.

محمد حسین احمدی با بیان اینکه اجرای طرح‌های بیولوژیک موجب افزایش ۳۰ درصدی محصولات گلخانه‌ای در این شهرستان شده افزود: شهرستان تیران و کرون با صد و ۶۵ هکتار گلخانه مدرن و با اجرای ۲ هکتار طرح مبارزه بیولوژیک مبارزه با آفات در گلخانه‌ها به عنوان شهرستان برتر استان معرفی شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیست هکتار گلخانه زیر پوشش مبارزه بیولوژیک رفته افزود: با توجه به کیفیت محصولات گلخانه‌ای این شهرستان سالانه افزون بر ۳۵ هزار تن محصولات گلخانه‌ای در تیران و کرون تولید و بیش از ۹۰ درصد آن به خارج از کشور صادر می‌شود.

عوامل بیولوژیک حشرات مفیدی هستند که با رها سازی در گلخانه‌ها آفت‌های مضر را از بین می‌برند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید