Iranian Agriculture News Agency

با پایان فصل خرید تضمینی، مطالبات کلزاکاران اصفهانی پرداخت شد.

پرداخت مطالبات کلزاکاران اصفهانی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا را ۴۶ هزار و ۶۰۰ ریال بیان کرد و گفت: در فصل خرید تضمینی این دانه روغنی از ابتدای خرداد ۶۱۰ تن کلزا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال از بهره برداران این استان خرید تضمینی شده است.

محسن ضیایی افزود: این میزان دانه روغنی کلزا در قالب ۱۲۰ محموله از ۷۵ کلزار کار در این استان خریداری و تحویل کارخانه‌های روغنی کشی شده است.

وی گفت: این میزان کلزا از بهره برداران شهرستان‌هایی همچون شاهین شهر ومیمه، برخوار، اصفهان، گلپایگان، فریدن، شهرضا و تیران و کرون خریداری شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید