Iranian Agriculture News Agency

برای کنترل آفت‌های قرنطینه‌ای نظیر مگس مدیترانه‌ای و آتشک اقداماتی در شهرستان‌های کاشان، اصفهان و سمیرم انجام شده است.

آفت‌های قرنطینه‌ای مزارع اصفهان تحت کنترل قرار گرفت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، محمودرضا افلاکی  با اشاره به اینکه آفت مگس میوه مدیترانه ای برای نخستین بار در سال ۵۴ شمسی در کشور گزارش شد، اظهار کرد: این آفت در استان اصفهان در ابتدا در شهرستان کاشان و سپس در شهرستان‌های کویری و مرکزی استان اصفهان ثبت شد.

وی افزود: این آفت با توجه به تنوع و تعدد میزبان می‌تواند بالغ بر ۳۵۰ محصول باغی را مورد هجوم قرار دهد و سرعت انتشار آن بسیار سریع است و تمام استان‌های کشور درگیر این آفت خواهند بود؛ اگر اقدامات قرنطینه‌ای انجام نشود سطح وسیعی از عرصه‌های کشاورزی دچار خسارت خواهد شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه بالغ بر ۴۴ هزار هکتار از عرصه‌های کشاورزی استان اصفهان نسبت به آفت مگس میوه مدیترانه‌ای پایش شده است، تصریح کرد: ردیابی آفت در دو شهرستان اصفهان و کاشان برجسته است و با کاهش شدید مواجه شده که ماحصل شیوه‌های غیر شیمیایی و شیمیایی اتخاذ شده در سال‌های اخیر به ویژه از ابتدای سال زراعی جاری است.

آتشک درختان میوه در سمیرم به کنترل در می‌آید

وی در ادامه به یکی دیگر از آفت‌های قرنطینه‌ای با عنوان «آتشک درختان میوه» گریزی زد و گفت: بیماری آتشک یا همان «فایر بلایت» که توسط یک نوع باکتری ایجاد می‌شود یکی از شدیدترین و مخرب‌ترین بیماری درختان میوه دانه دار محسوب می‌شود که بیشترین خسارت را به درختان گلابی، سیب و به وارد می‌کند.

افلاکی با بیان اینکه سابقه ورود این بیماری در استان اصفهان به بیش از یک دهه گذشته بر می‌شود، تصریح کرد: این بیماری در ابتدا در شهرستان‌های شاهین شهر و نطنز گزارش شد که در اثر انتقال نهال آلوده و حشرات به ویژه زنبور عسل که با حمل عامل بیماری بر روی بدن خود باعث انتشار باکتری می‌شوند.

وی بیان کرد: اقدام‌های مقابله‌ای سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در مقابله با آفت‌های قرنطینه‌ای در چهار گام ممانعت از ورود عامل بیماری، ریشه کنی عامل بیماری، محدودسازی و کنترل سازی عمومی خلاصه می‌شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: در مبارزه با آفت آتشک تعدادی از درختان محصول «به» باغات سمیرم ریشه کن شده اند چراکه برای موفقیت در این مسیر پیشگیری بر درمان رجحان دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید