Iranian Agriculture News Agency

امسال طرح کشت نشایی ذرت علوفه‌ای با هدف مقایسه کشت بذر در زمین و کشت نشایی در مزرعه چغاد شهرستان شهرضا اجرا شد.

اجرای طرح کشت نشایی ذرت علوفه‌ای در مزرعه چغاد شهرضا

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا با بیان اینکه ۹ هزار نشاء ذرت علوفه‌ای در سینی کشت شد، هدف از اجرای این طرح را مقایسه راندمان آبیاری اعلام کرد.

رضا باقری گفت: بذر‌های کشت شده در سینی‌های نشاء بعد از مدت زمان حدود ۲۰ روز و رسیدن به سطح برگ مطلوب به مزرعه منتقل شد.

وی افزود: ارقام کشت شده شامل ۷۰۴، ماکسیما، مای، ویچیتا و آفارین هستند که ۲۵ درصد کشت بهاره و بقیه کشت تابستانه است.

از ۱۷ هزار هکتار زمین زراعی درشهرستان، ۴ هزارو ۷۰۰ هکتار به کشت پاییزه و ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار به کشت بهاره اختصاص دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید