Iranian Agriculture News Agency

اگر قیمت گوجه مناسب باشد محصول و عرضه آن جایگاه خود را دارند اما در صورت افت قیمت خرید حمایتی به منظور کنترل نرخ بازار انجام می‌شود.

خرید حمایتی گوجه برای کنترل نرخ بازار‏، در صورت افت قیمت

به گزارش خبرنگار ایانا در اصفهان، اصغر رستمی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در ارتباط با جایگاه استان از لحاظ کشت و برداشت گوجه فرنگی اظهار کرد: از نظر سطح زیرکشتی که در استان اصفهان وجود دارد، خوشبختانه کشاورزان اصفهانی از کشاورزان پیشتاز هستند که حتی در سایر نقاط و استان‌های کشور هم اگر در عرصه کشاورزی وارد شوند مطمئنا ردپایی از حضور کشاورزان اصفهانی وجود دارد.

او افزود: این پتانسل در اراضی کشاورزی هم وجود دارد و چنانچه آب و خاک مناسب باشد، با مدیریت خوب کشاورز ما از تولید و پتانسیل خوبی در همه محصولات از جمله گوجه فرنگی برخوردار هستیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به خرید حمایتی از محصول گوجه کشاورزان بیان کرد: برداشت گوجه در نقاط مختلف استان اصفهان تازه شروع شده است و بخش‌های مرکزی که گرم بوده مانند شهرستان اصفهان و اطراف آن به برداشت گوجه مشغول شده‌اند و خریدی توسط جهاد کشاورزی صورت نگرفته است.

او ادامه داد: اگر قیمت در بازار مناسب باشد عرضه محصول جایگاه خود را پیدا می‌کند، اما اگر افت قیمتی را داشته باشیم از طریق خرید حمایتی که با همکاری سازمان تعاون روستایی و شرکت‌های فرآوری‌کننده انجام می‌شود، شروع به جمع‌آوری و خرید درصدی از این محصول کرده تا بتوان نرخ بازار را کنترل و به حد مناسب برساند.

رستمی در رابطه با حدود قیمت تعیین شده برای خرید حمایتی گوجه بیان کرد: قیمت‌های حمایتی در برخی استان‌های دیگر که اعلام و خرید شده است حدود یک هزار تومان برنامه ریزی شده که درصدی از آن حدود ۳۰۰ تومان به صورت مساعدات دولتی بوده و مابقی توسط شرکت‌های خریدار پرداخت می‌شود.

او خاطرنشان کرد: امیدواریم که با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم در استان اصفهان هم بتوانیم حداقل کاری که انجام می‌دهیم همین وضعیت را تسهیل کنیم تا به کشاورزان اصفهان کمکی شود و مقداری تسهیل قیمت را در بازار بیش از پیش داشته باشیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید