Iranian Agriculture News Agency

این منطقه با برخورداری از حدود ۱۲ درصد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی کشور در زمینه صدور و سازمان دهی این مراکز پیشروست.

استان اصفهان دارای ۱۲ درصد مراکز خدمات کشاورزی کشور است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، مهدی تقی پور اظهار کرد: هدف اصلی صدور مجوز و سازمان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی، افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی برای تحقق جهش تولید است.

وی با تاکید بر اینکه لازمه تحقق جهش تولید در کشاورزی عبور از کشت سنتی و استفاده از روش‌های علمی و فناورانه در تولید و ارایه خدمات در این بخش است ، افزود: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی بعنوان کانون‌های اصلی اشاعه دانش در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند.

تقی پور گفت: مهمترین رسالت کارشناسان و متخصصان شاغل در این مراکز تسهیل گری و ارایه خدمات فنی و مهندسی در کوتاه ترین زمان و نزدیک‌ترین نقطه ارتباط با کشاورزان، بهره برداران و سرمایه گذاران بخش کشاورزی و تلاش برای افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق برنامه‌ریزی، اعمال مدیریت و نظارت بر حسن اجرای ضوابط فنی مرتبط با بخش کشاورزی است.

وی اضافه کرد: تقویت جریان ورود سرمایه‌های مردمی به بخش کشاورزی، نهادسازی و ظرفیت‌سازی در بخش غیردولتی به منظور دسترسی فیزیکی و اقتصادی آسان به دانش، اطلاعات و فناوری‌های کشاورزی، عمومیت بخشیدن به دستاوردها، اختراعات و فناوری‌های بخش کشاورزی، اشاعه، ترویج و تسهیل‌گری سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان، عرضه تمامی خدمات، نهاده‌ها و تجهیزات کشاورزی بر اساس نیاز منطقه، انتقال مشکلات و نیازهای بخش کشاورزی به سازمان و دولت، توسعه کسب و کارهای نوین کشاورزی و روستایی، ارایه  مشاوره‌ها و توصیه‌های فنی در چارچوب خدمات تخصصی، مباشرت برای ارایه خدمات عمومی و پیگیری امور اداری و اجرایی سرمایه گذاران، بهینه کردن الگوی کشت بر اساس شرایط اقلیمی و اقتصادی منطقه و ایجاد ارزش افزوده با جایگزین کردن محصولات و تولیدات کشاورزی جدید  از کارکردهای مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی است.

تقی پور گفت: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با اعتباری که از سازمان دریافت می‌کنند خدمات متنوع مورد نیاز کشاورزان را ارایه خواهند کرد.

وی بیان کرد: سامان دهی این مراکز و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فنی اعضای دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با رویکرد خوداتکایی و دانش مزد محوری و ایجاد جذابیت برای فعالیت در بخش غیردولتی در دست اقدام است و با توجه به کارکرد این مراکز، تحقق سیاست استقرار دستکم یک مرکز در هر دهستان استان را پیگیری می‌کند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، پیگیری اجرای قوانین، ضوابط و مقررات مربوط به برون سپاری وظایف تصدی گری بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی را جزو مهمترین برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و افزود: سازمان تالش می کند از این طریق فرصت‌هایاشتغال جدیدی را برای کارشناسان جویای کار فراهم آورد.

تقی پور با اشاره به سیاست‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در خصوص تغییر شیوه‌های آموزشی از ادبیات محور به مهارت محور، خاطرنشان کرد: کارشناسانی که از طریق مراکز مهارت آموزی و توان افزایی نسبت به ارتقای توان مهارتی خود برای فعالیت در بخش کشاورزی اقدام کرده اند، در اولویت دریافت مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی قرار خواهند گرفت.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان با صدور مجوز فعالیت ۱۰۰ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سراسر استان، موجبات اشتغال دستکم ۴۱۰ نفر از کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را با رویکرد خود اتکایی و  دانش مزد محوری فراهم آورده است.

اصفهان با ۱۲ درصد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در کل کشور از رتبه برتر صدور و سازمان دهی این مراکز در بین سایر استان‌ها برخوردار است.

این استان ۱۰.۷ میلیون هکتار زمین دارد که  حدود پنج درصد آن یعنی ۵۴۶ هزار هکتار متعلق به بخش کشاورزی است و در زمان حاضر از ۵۴۶ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی استان فقط حدود ۳۵ درصد معادل ۱۹۷ هزار هکتار زیر کشت می‌رود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید