Iranian Agriculture News Agency

کشف کود اوره دولتی در دو انبار از توابع شهرهای شهرستان مبارکه صورت گرفته شد که شامل 90 کیسه به ارزش بین 50 الی 54 تومان نرخ دولتی که با نرخ آزاد 140 تومان توزیع شده است .

کشف ۹۰ تن اوره کشاورزی احتکار شده در مبارکه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، جلیل حقیقی با اشاره به کشف ۹۰ تن اوره کشاورزی احتکار شده، گفت: کشف کود اوره دولتی در دو انبار از توابع شهرهای شهرستان مبارکه صورت گرفته که شامل 90 کیسه به ارزش بین 50 الی 54 تومان نرخ دولتی که با نرخ آزاد 140 تومان توزیع شده است .

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت در رابطه باتوزیع کودهای شیمیایی به کشاورزان، افزود: درواقع باید جهاد کشاورزی، کشاورزان را معرفی کند و با توجه به زمین ان ها کود شیمیایی در اختیار کشاورز قرار دهد.

وی در ادامه با اشاره به حکم تعزیرات برای این انبار های کشف شده، افزود: دراین راستا به اداره ی تعزیرات گزارش شده است تا تصمیمی درخصوص جریمه این افراد سودجو گرفته شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید