Iranian Agriculture News Agency

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: دو هزار نقطه برداشت پمپاژی در سرشاخه‌ها و طول رودخانه زاینده وجود دارد که تأثیر منفی روی گردش آب در این حوضه را تشدید می‌کند.

۲ هزار نقطه برداشت پمپاژی در مسیر زاینده‌رود وجود دارد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، اسفندیار امینی با بیان اینکه تأثیر خشکسالی با ترسالی بر حوضه‌های آبریز مانند زاینده رود در نهایت بستگی به درصد بارش‌ها دارد، اظهار داشت: در یک سال حتی اگر بارش‌ها ۱۰ درصد نسبت به میزان معمول بیشتر باشد تأثیر مستقیمی بر حوضه آبریز دارد.

وی افزود: این تأثیر در صورتی است که تمام مسیرهای آبی نظیر رودخانه اصلی، سرشاخه‌ها، آبراهه‌ها، ارتفاعات و آب‌های زیرزمینی در دسترس بوده و دستخوش اتفاقات غیرطبیعی نشده باشد.

فقدان گردش طبیعی آب در محیط زیست موجب عدم تأثیر ترسالی می‌شود

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گردش طبیعی آب در مسیرهای یاد شده را ضروری برشمرد و تاکید کرد: در صورت نبود این گردش طبیعی وارد شدن به دوره ترسالی هیچ اثر مستقیم و قابل تأثیری بر محیط زیست نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه از جمله موارد برهم زننده چرخه طبیعی گردش آب در طبیعت، پمپاژها هستند، گفت: زمانی که آب به شکل غیرطبیعی پمپاژ می‌شود، یعنی در مسیری هدایت می‌شود که امکان بازگشت آن به چرخه طبیعی و یا وجود زه آب در آن حوضه وجود ندارد و این امر تغذیه منابع آب زیرزمینی و سلامت محیط زیست را به خطر می‌اندازد.

تاثیرهای منفی برداشت‌های غیرمجاز بر حوضه آبریز زاینده رود

امینی با اشاره به اینکه حدود دو هزار نقطه برداشت پمپاژی در سرشاخه‌ها و طول رودخانه زاینده داریم، داریم، ادامه داد: این برداشت‌ها که بسیاری از آنها نیز غیرمجاز است در بالادست حوضه زاینده رود تأثیر منفی بر روی این حوضه آبریز می‌گذارد.

وی گفت: بر این اساس هم اکنون بند و سدهایی مانند زاینده‌رود، نکوآباد، چم آسمان، آبشار، وجود دریاچه‌های قایقرانی، سنگ بندها، بندهای فولاد مبارک، ذوب آهن و صنایع نظامی، تأثیر منفی روی گردش آب در این حوضه را تشدید کرده و اجازه نمی‌دهند ترسالی واقعی تأثیر خود را روی حوضه آبریز بگذارد.

حفر چاه در حریم زاینده رود و حذف زایش‌های طبیعی زاینده رود

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه زاینده رود به زایش آب معروف بوده است اما هم اکنون این امکان طبیعی در بخشی‌هایی ا ز مسیر حوضه زاینده رود از میان رفته است، اضافه کرد: هم اکنون به تعداد زیاد چاه‌هایی که در حوزه زاینده‌رود تأسیس شده است سطح آب‌های زیرزمینی در این منطقه پایین رفته چراکه بخش قابل توجهی از آب رودخانه زاینده‌رود که زمانی زایش داشت اکنون در طول مسیر منحرف می‌شود به ویژه اینکه به‌ویژه اینکه بسیاری از چاه‌ها در حریم و بستر رودخانه حفر شده، است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید