Iranian Agriculture News Agency

تولید آبزیان خوراکی در استان اصفهان حدود 10 هزار تن است که حدود 30 الی 40 درصد تولیدات از طریق استفاده از مکانیزاسیون در مزارع و افزایش بهره‌وری بوده است.

مکانیزاسیون در آبزی‌پروری راهی برای افزایش بهره‌وری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، محدودیت منابع آبی شیرین در جهان و کمبود منابع آب‌های شیرین به یک درصد کل آب‌های جهان، بشر را به این فکر وادار کرد که از این منبع خدادادی به بهترین شیوه و روش، برداشت و استفاده کند. یکی از این شیوه‌ها آبزی‌پروری و استفاده از مکانیزاسیون در تمام مراحل تکثیر و رشد ماهی است که منجر به تحولی عظیم در صنعت آبزی‌پروری شده است. اهمیت اقتصادی بودن فعالیت‌های آبزی‌پروری برکسی پوشیده نیست و به منظور رسیدن به شرایط ایده‌آل، نیاز به اقتصادی کردن تولید و رعایت مؤلفه‌های با صرفه اقتصادی و بهره‌برداری بهینه از آب موجود در استخرها به بهترین شکل ممکن و افزایش تولید در واحد حجم بوده و این موضوع اجتناب‌ناپذیر است.

کلید موفقیت مکانیزاسیون آبزی‌پروری افزایش کمیت و کیفیت محصول با کمترین هزینه است و این امر باعث تبدیل آبزی‌پروری سنتی به مدرن خواهد شد که از جمله آثار آن در کاهش ریسک تولید، کاهش ضریب تبدیل، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و بهبود مدیریت بهداشت مزرعه است.

استفاده آبزیان از اکسیژن موجود در آب و مواد غذایی دستی و غذای زنده و دفع مواد در محیط آبی و به دنبال آن افزایش میزان اوره و دیگر موارد، خودبه‌خود باعث پایین آمدن راندمان تولید چه از لحاظ کمی و چه ازلحاظ کیفی می‌شد که استفاده از انواع تجهیزات و ادوات مکانیزاسیون باعث افزایش هوادهی و خروج پساب ماهی از استخرهای پرورش شده است.

سازمان شیلات ایران در سامانه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی لیست کاملی از تجهیزات و دستگاه‌های موردنیاز آبزی‌پروران را ارائه داده است که نیاز روز مزارع آبزی‌پروری را تأمین خواهد کرد.

از جمله می‌توان به انواع هواده‌ها، ازن ژنراتورها در ابعاد مختلف، دیزل ژنراتورها، انواع پمپ‌ها، درام فیلترها، دستگاه‌های UV، انواع غذاده، انواع رقم زن، دستگاه‌های اندازه‌گیری فاکتورهای آب و .... اشاره کرد.

تولید آبزیان خوراکی در استان اصفهان حدود 10 هزار تن استکه حدود 30 الی 40 درصد تولیدات از طریق استفاده از مکانیزاسیون در مزارع و افزایش بهره‌وری بوده است که امید است با حمایت‌های لازم اکثر مزارع مکانیزه و بهره‌وری ارتقاء یابد.

آبزی‌پروران استان اصفهان می‌توانند بر اساس تائید کارشناس شیلات استان و با توجه به شرایط موجود در مزرعه از این تجهیزات با استفاده از تسهیلات مکانیزاسیون با نرخ بهره 15 درصد استفاده نمایند. در این خصوص کارشناسان این مدیریت جهت راهنمایی همه‌روزه از ساعت 8 صبح لغایت 14 پاسخگوی آبزی‌پروران خواهند بود. شماره‌های تماس مدیریت شیلات 03137913323 و 03137913345 الی 46 آماده ارائه راهنمایی به تولیدکنندگان استان در ساعات اداری هستند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید