Iranian Agriculture News Agency

با صدور ۶۱۵ جواز تاسیس در صنایع تبدیلی و غذایی زمینه اشتغال ۱۱ هزار و ۲۵۸ نفر در استان اصفهان فراهم می شود.

صنایع تبدیلی زمینه اشتغال ۱۱ هزار نفر اصفهانی را فراهم می‌کند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، منصور قماشی  با اشاره به تنوع آب و هوا و امکان تولید تقریباً تمام انواع محصولات مناطق معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری در استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان با تولید سالانه چهار میلیون و ششصد هزار تن محصولات زراعی، هشتصد هزار تن محصولات باغی و یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تن شیر خام و دیگر محصولات دارای رتبه‌های اول تا سوم کشوری در تولید برخی محصولات زراعی، باغی و دامی در کشور است.

وی افزود: با وجود افزایش روزافزون تولید محصولات کشاورزی، عواملی نظیر افزایش جمعیت و عدم کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مانع از رسیدن به نقطه خودکفایی و امکان صادرات در بسیاری از محصولات می‌شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه ضایعات در تمام مراحل مختلف تولید، توزیع و مصرف ایجاد می‌شود، عنوان داشت: با توجه به عرضه فصلی و تقاضای دائمی محصولات کشاورزی، کانال توزیع و بازاریابی شرایط خاصی را می‌طلبد؛ یکی از روش‌های اقتصادی جلوگیری از ضایعات ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی است.

وی اضافه کرد: صنایع تبدیلی می‌تواند با حفظ و نگهداری محصولات کشاورزی، امکان مصرفشان در طی سال میسر باشد.

قماشی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی می‌تواند موجب ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، ایجاد درامدهای ارزی شود، گفت: صنایع تبدیلی از محصولات کشاورزی به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کند؛ گسترش و توسعه صنایع مذکور موجب افزایش تولید و یا افزایش استفاده از تولیدات شده و به طور غیرمستقیم ایجاد ارزش افزوده خواهد کرد.

وی اعلام کرد: در حال حاضر تعداد ۴۱۶ واحد در استان به بهره برداری رسیده که با ظرفیت اسمی تولید سه میلیون و یکصد و چهل هزار تن و جذب ماده خام چهار میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار تن زمینه اشتغال هشت هزار و ۹۳۲ نفر را در سال فراهم کرده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به ۶۱۵ جواز تأسیس صادر شده گفت: در صورت رسیدن به مرحله بهره برداری ظرفیت تولید ۳ میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تن، جذب ۴ میلیون هشتصد هزار تن و اشتغال یازده هزار و ۲۵۸ نفر در استان اصفهان فراهم می‌شود.

وی افزود: از نظر رتبه کشوری به استناد آمار موجود واحدهای به بهره برداری رسیده، استان اصفهان در جذب ماده خام رتبه دوم، پس از استان مازندران و در ظرفیت تولید رتبه سوم، پس از استان‌های مازندران و تهران، و در میزان اشتغال رتبه پنجم پس از استان‌های تهران، گیلان، فارس و مازندران قرار دارد. ‌

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید