Iranian Agriculture News Agency

دادستان شهرستان مبارکه، مدیر جهاد کشاورزی را الزام کرد که تمام احکام را ظرف یک ماه اجرا و درغیر این‌صورت با وی برخورد می‌شود.

مهلت یک‌ماهه دادستان مبارکه برای اجرای احکام اراضی غیرمجاز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، صفدر نیازی  در رابطه با ناکارآمد بودن مجازات در برابر ساخت و سازهای غیرقانونی اظهار کرد: ویرایش و به روز رسانی قانون، راهکار اصلی این گونه تخلفات است و تمامی قضات و دادستان‌ها موظف به اجرای احکام هستند.

معاون سازمان امور اراضی کشور گفت: دادستان‌هایی در کشور هستند که برخورد جدی با احکام می‌کنند مثلاً در هفته گذشته در سفر به اصفهان دیدم که دادستان شهرستان مبارکه، مدیر جهاد کشاورزی را الزام کرد که تمام احکام را ظرف یک ماه اجرا و در غیر این صورت با مدیر جهاد کشاورزی برخورد می‌شود. 

نیازی در پایان اظهار کرد: تمامی احکام تخریب اجرایی می‌شوند مگر مواردی که به دستور قضات یا دادستان‌ها به حکمی تنفس داده می‌شود اما در نهایت حکم تخریب و برخورد اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید