Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی با اشاره به قیمت بالای ماشین‌ها و ادوات کشاورزی و همچنین لوله و اتصالات مورد استفاده در بخش کشاورزی و نقش آن‌ها در هزینه تولید محصولات کشاورزی گفت: این بخش بسیار دارای اهمیت است.

توجه جدی به کیفیت ماشین‌آلات و تجهیزات بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی با اشاره به قیمت بالای ماشین‌ها و ادوات کشاورزی و همچنین لوله و اتصالات مورد استفاده در بخش کشاورزی و نقش آن‌ها در هزینه تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: این موضوع به همراه اهمیت حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش کشاورزی و جلوگیری از هدررفت سرمایه با استفاده از وسایل و امکانات مناسب و باکیفیت، باعث شده است تا استانداردسازی و حفظ و ارتقاء کیفیت ماشین‌ها، ادوات و لوله و اتصالات مورد استفاده در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. 

مهدی عبدشریف اصفهانی اضافه کرد: ازاین‌رو با توجه به‌ضرورت نظارت بر کیفیت محصولات تولید شده، اجرای آزمون‌های ماشین‌ها و سایر تجهیزات تولید شده و مورد نیاز بخش کشاورزی و همچنین بازدیدهای ادواری از آن‌ها در طول مدت تولید در دستور کار مرکز آزمون ماشین‌ها و ادوات کشاورزی قرار دارد.

وی تصریح کرد: اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی استان اصفهان به عنوان نماینده مرکز آزمون، از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ‌بر 30 مرکز تولیدی را مورد بازدید کارشناسی قرار داده و نسبت به نمونه‌برداری و ارسال آن‌ها به آزمایشگاه مربوطه جهت ارزیابی کیفیت محصولات اقدام نموده است که این امر ضامن بهبود کیفی لوازم تولیدی خواهد بود.

شایان‌ذکر است، جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز مکانیزاسیون در خصوص ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات مورد استفاده و کاربران آن‌ها، واحدهای مکانیزاسیون و تعمیرگاه‌های موجود در استان و طبقه‌بندی، به هنگام‌سازی و انتشار و انعکاس آن‌ها به مراجع ذی‌ربط؛ تهیه برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت توسعه مکانیزاسیون با همکاری قسمت‌های ذی‌ربط در استان در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های کلان و تهیه طرح‌های مکانیزاسیون خاص هر محصول استان؛ برآورد کمی و کیفی ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات موردنیاز برای تحقق برنامه‌های مصوب متناسب با ویژگی‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی هر منطقه و تعیین ضوابط و توزیع سهمیه استان بین شهرستان‌ها بر اساس سیاست‌های مرکز و نظارت بر توزیع توسط شهرستان‌ها؛ ساماندهی و صدور مجوزهای لازم برای ایجاد واحدهای مکانیزاسیون کشاورزی در سطح استان و نظارت بر عملکرد آن‌ها و هماهنگی با واحدهای مرتبط درونی و بیرونی سازمان جهاد کشاورزی استان جهت توسعه، تقویت، هدایت و حمایت از واحدهای مکانیزاسیون و تشکل‌های صنفی آن‌ها؛ ظرفیت سنجی و تدوین نظام استقرار واحدهای مکانیزاسیون کشاورزی در استان و درجه‌بندی و سازمان‌دهی واحدهای مکانیزاسیون و انتخاب و تشویق واحدهای نمونه بر اساس سیاست‌های مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی؛ بررسی عوامل مؤثر در موفقیت واحدهای مکانیزاسیون جهت معرفی و توسعه آن‌ها و شناسایی موانع و مشکلات موجود در ایجاد و پایداری آن‌ها و ... بخشی از وظایف اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید