Iranian Agriculture News Agency

برداشت علوفه از ۳۶۰۰ هکتار مزارع فریدن آغازشد.

آغاز برداشت انواع علوفه از مزارع فریدن

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، مدیرجهادکشاورزی فریدن گفت: امسال درفریدن ۳ هزارهکتار یونجه شهری (یاهمدانی)، ۵۰۰ هکتار اسپرس (یاگل انگار) و ۱۰۰ هکتار شبدرکشت شده که درسه چین قابل برداشت است.

حسن احمدی شاپورآبادی افزود:متوسط برداشت یونجه همدانی ۱۰ و شبدر و اسپرس ۸ تن در هکتار است و پیش بینی می‌شود حدود ۳۵ هزارتن علوفه ازمزارع شهرستان برداشت شود.

وی گفت:۷۰ درصد ازعلوفه تولیدی درفریدن، برای دامداری‌های استان‌ها و شهرستان‌های همجوار ارسال و بقیه دردامداری‌های شهرستان مصرف می‌شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید