Iranian Agriculture News Agency

تکمیل و ایجاد حلقه صادرات محصولات مزیت‌دار استان از طریق کارگروه در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفت.

مشارکت شرکت‌های مدیریت صادرات در تکمیل حلقه صادرات کشاورزی اصفهان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، با توجه به اهمیت حلقه توسعه تجاری و صادرات محصولات کشاورزی در گذر از کشاوری سنتی به کشاورزی تجاری و  ایجاد ارزش افزوده واقعی محصولات کشاورزی، تکمیل و ایجاد حلقه صادرات محصولات مزیت‌دار استان از طریق کارگروه در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفت.

از این رو به جهت استفاده از ظرفیت شرکتهای مدیریت صادرات در تکمیل این حلقه ، جلسه‌ای با حضور انجمن شرکت‌های مدیریت صادرات استان و مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی تشکیل گردید. در این جلسه که با حضور مدیر توسعه بازرگانی، مدیر امور دام، مدیر امور طیور، مدیر شیلات، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، نماینده سازمان تعاون روستایی، دبیر کارگروه زنجیره‌های ارزش استان، اعضای هیات مدیره انجمن شرکت‌های مدیریت صادرات و تعدادی از تولیدکنندگان در محل سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، راهکارهای مشارکت و همکاری شرکت‌های مدیریت صادرات در چرخه عرضه و صادرات محصولات کشاورزی استان بالاخص محصولات با مزیت نسبی و رقابتی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. برگزاری جلسات اختصاصی با بخش‌های تخصصی، احصای بازارهای مقصد، احصاء و ارائه ظرفیت‌های محصولی، تجمیع تولیدات در قالب تشکل‌ها و تعاونی، تبیین و اجرای فرآیندهای آموزشی و ترویجی در موضوع توانمندسازی صادراتی، ارائه بسته توجیهی در خصوص قوانین توسعه بازرگانی و صادراتی و ... از توافقات و مصوبات جلسه بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید