Iranian Agriculture News Agency

برداشت گل محمدی از گلستان‌های شهرستان فریدن آغاز شد.

آغاز برداشت گل محمدی از گلستان‌های فریدن

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، مدیر جهادکشاوری فریدن با بیان اینکه میزان برداشت درشرایط مناسب تا ۵ تن در هکتار است گفت: متوسط برداشت امسال ۳ تن درهکتار است وپیش بینی می‌شودبیش از ۲۵۰ تن گل محمدی مرغوب از باغستان‌های این شهرستان برداشت شود.

حسن احمدی شاپور آبادی با اشاره به اینکه برداشت گل محمدی از باغ‌های این شهرستان تا اوایل تیر ادامه دارد افزود: روزانه ۱۲۵ نفر درباغستان‌های شهرستان برداشت گل محمدی را ازگلستان‌های این شهرستان انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه این محصول دربرابر کمک آبی مقاوم است گفت: باتوسعه کشت گل محمدی در شهرستان‌های بوئین میاندشت، چادگان و فریدونشهر نسبت می‌توان برای راه اندازی کارخانه فراوری آن اقدام کرد.

حسین افشاری کارشناس زراعت مدیریت جهادکشاورز فریدن هم با اشاره به مرغوبیت گل محمدی تولیدشده درفریدن گفت: به دلیل اینکه شهرستان ارتفاع زیادی ازسطح دریا داردوتفاوت زیاد بین دمای شب وروز این منطقه، اسانس گل محمدی در این شهرستان بسیارمرغوب است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید