Iranian Agriculture News Agency

عملیات مبارزه با بیماری های مزارع گندم و جو در سال زراعی جاری در سطح 6188 هکتار آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

عملیات مبارزه با بیماری‌های مزارع گندم و جو

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، محمودرضا افلاکی مدیر حفظ نباتات استان اظهار کرد: عملیات مبارزه با بیماری های مزارع گندم و جو در سال زراعی جاری در سطح 6188 هکتار آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بیماری ها یکی دیگر از عوامل کاهنده عملکرد محصولات کشاورزی هستند که باید در جهت کنترل آنها مبارزه موثر و به موقع انجام شود.

افلاکی اضافه کرد: تا تاریخ منتهی به سیزدهم خرداد سال جاری ، در کل استان در سطح 4524 هکتار از مزارع گندم و جو علیه بیماری زنگ زرد و در سطح 788 هکتار علیه بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی و در سطح 750 هکتار از مزارع جو استان علیه بیماری های لکه برگی و در سطح 123 هکتار علیه بیماری سفیدک سطحی و در سطح 3 هکتار علیه بیماری زنگ قهوه ای در مزارع گندم استان با استفاده ازقارچ کشهای اختصاصی مبارزه شیمیایی انجام شده و این روند ادامه دارد.

شایان ذکر است زنگ زرد یکی از خطرناکترین بیماری های غلات در ایران است، زنگ زرد گندم در بهار ، معمولاً زودتر از سایر زنگ‌های غلات ظاهر می‌شود. کنترل صحیح و اصولی علفهای هرز خانواده گندمیان، بویژه علفهای هرزی که به عنوان منابع اولیه آلودگی و میزبانهای تابستان گذران و زمستان گذران عامل بیماری شناخته شده‌اند، نقش مهمی در کاهش زنگ زرد خواهد داشت. همچنین بهینه سازی مسایل تغذیه‌ای گیاه گندم و جو نیز می‌تواند، در کنترل بیماری موثر واقع گردد. بطور کلی اعمال مدیریت مزرعه نه تنها در کنترل این بیماری، بلکه در مورد سایر بیماریهای مهم گندم و جو نیز دارای اهمیت بسیار زیادی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید