Iranian Agriculture News Agency

چرای ییلاقی و ورود دام به ۷۵ سامانه عرفی در مراتع‌ شهرستان از اول خرداد تا اول مهر مجاز است.

آغاز ورود دام به مراتع‌ ییلاقی کاشان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، محمدمهدی شریفی اظهار کرد: مساحت کل مراتع شهرستان کاشان ۳۷۰ هزار هکتار است که حدود ۱۹۰ هزار هکتار آن را مراتع ییلاقی تشکیل داده و برای ۷۰ هزار واحد دام مجاز است.

وی افزود: معیشت یک هزار و ۲۰۰ خانواده بهره دار به طور مستقیم به عایدی حاصل از این مراتع وابسته است که از شهرستان‌های کاشان، اردستان، آران و بیدگل و قم به مناطق ییلاقی شهرستان کاشان کوچ می‌کنند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان، تصریح کرد: حضور به موقع دام به مرتع،  باعث زادآوری طبیعی گیاهان مرتعی و دارویی و همچنین کاهش کوبیدگی خاک شده و منجر به حفظ و نگهداری مرتع، تغذیه و سربرداری گیاهان و تحریک سریع‌تر رشد گیاهان می‌شود.

شریفی، گفت: باوجود اهمیت مرتع در توسعه کشاورزی و اقتصادی کشور، سهل‌انگاری برخی از مردم، همچنین دام مازاد بر ظرفیـت مراتـع و جمعیـت بهره‌بردار مازاد بر ظرفیت مراتع سه عامل اصلی تخریب مرتع به حساب می‌آیند.

وی تصریح کرد: طرح ملـی تعـادل دام و مرتع همه‌ساله با تکیه بر بسیج همه عوامل مؤثر در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت، طرحی است که در جهـت حـذف عوامل مخرب اجرا می‌شود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان، تأکید کرد: با توجه به مشخص بودن ظرفیت مرتع بر اساس پوشش گیاهی، برخی از دامداران، اقدام به ورود دام مازاد بر ظرفیت به مراتع می‌کنند که این کار باعث لگدکوبی و از بین رفتن بقایای گیاهان و تخریب مراتع می‌شود که در ورودی مرتع با متخلفان برابر حکم قضایی برخورد خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید