Iranian Agriculture News Agency

سطح زیرکشت چغندرقنددرفریدن 60درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.

افزایش 60 درصدی سطح زیرکشت چغندرقند در فریدن

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، مدیرجهادکشاورزی فریدن با اشاره به آغاز کشت چغندر قند در این شهرستان گفت:سال گذشته سطح زیرکشت چغندرقند در فریدن400 هکتار بود که امسال با60درصد افزایش به هزارهکتار رسیده است.

حسن احمدی شاپورآبادی افزود: افزایش نسبی و اعلام به موقع قیمت خریدچغندرازسوی کاخانه های قنداستان و از همه مهمتر کاهش سطح زیرکشت پیاز به خاطر شیوع کرونا از علل اصلی افزایش سطح زیرکشت چغندر است.

وی بابیان اینکه متوسط برداشت چغندر قند 60تن در هکتار است گفت: عیار چغندر قند فریدن 18درصد و قیمت خرید هر کیلو چغندر قند با عیار 16درصد 6050 (شش هزاروپنجاه ) ریال در نظرگرفته شده است و هر چه عیار بالاتر برود به ازای هرکیلو500ریال به قیمت خریداضافه می شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید