Iranian Agriculture News Agency

عملیات مبارزه با بیماری های مزارع گندم و جو در سال زراعی جاری در سطح 977 هکتار آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مبارزه شیمیایی با بیماری‌های مزارع گندم و جو

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، محمودرضا افلاکی مدیر حفظ نباتات استان اظهار کرد:  بیماری ها یکی دیگر از عوامل کاهنده عملکرد محصولات کشاورزی هستند که باید در جهت کنترل آنها مبارزه موثر و به موقع انجام گردد. 

افلاکی اضافه کرد: تا تاریخ منتهی به هجدهم اردیبهشت سال جاری ، در کل استان در سطح  434 هکتار از مزارع گندم و جو علیه بیماری زنگ زرد  و در سطح 262 هکتار علیه بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی و در سطح 280 هکتار از مزارع جو استان علیه بیماری های لکه برگی  و در سطح 1 هکتار علیه بیماری سفیدک سطحی در مزارع گندم استان  با استفاده ازقارچ کشهای اختصاصی مبارزه شیمیایی انجام شده و این روند ادامه دارد.

شایان ذکر است زنگ زرد یکی از خطرناکترین بیماری های غلات در ایران است، زنگ زرد گندم در بهار ، معمولاً زودتر از سایر زنگ‌های غلات ظاهر می‌شود. کنترل صحیح و اصولی علفهای هرز خانواده گندمیان، بویژه علفهای هرزی که به عنوان منابع اولیه آلودگی و میزبانهای تابستان گذران و زمستان گذران عامل بیماری شناخته شده‌اند، نقش مهمی در کاهش زنگ زرد خواهد داشت. همچنین بهینه سازی مسایل تغذیه‌ای گیاه گندم و جو نیز می‌تواند، در کنترل بیماری موثر واقع شود. بطور کلی اعمال مدیریت مزرعه نه تنها در کنترل این بیماری، بلکه در مورد سایر بیماریهای مهم گندم و جو نیز دارای اهمیت بسیار زیادی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید