Iranian Agriculture News Agency

با وجود سرریز شدن سد کوچری و سد گلپایگان مطالبه مردم از وزارت نیرو افزایش حداقل ۲۰ میلیون مترمکعب آب کشاورزی شهرستان است.

مطالبه مردم گلپایگان از وزارت نیرو افزایش حقابه کشاورزی است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، حسین یارمحمدیان  در حاشیه بازدید مسئولین از سرریز شدن سد کوچری گلپایگان با انتقاد از مسئولین وزارت نیرو اظهار کرد: با توجه به آورد آب شهرستان گلپایگان که بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب است و سرریز شدن دو سد در شهرستان گلپایگان اما هنوز به روستاهای پایین دست شهر گلشهر و گوگد آب کشاورزی اختصاص داده نشده است.

وی افزود: با مسئولین منابع آب استان اصفهان در زمینه تخصیص آب به گلپایگان مکاتبات زیادی داشتیم اما از آنجایی که تخصیص آب در وزارت نیرو است به عنوان مطالبات مردم از مسئولین تخصیص آب وزارت نیرو خواستار افزایش سهمیه آب شهرستان گلپایگان هستم.

فرماندار گلپایگان گفت: وقتی مردم شاهد سرریز شدن سد کوچری و سد گلپایگان هستند انتظار دارند تخصیص آب شهرستان گلپایگان حداقل ۲۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.

وی افزود: در این شرایط دلیلی ندارد که قسمتی از تخصیص که سال گذشته میزان ۱۸ میلیون مترمکعب بوده از چاه‌های آب گلپایگان باشد که بهتر است این تخصیص و برداشت از محل سد گلپایگان انجام شود تا در شرایط تر سالی سهم آب شهرستان افزایش پیدا کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید