Iranian Agriculture News Agency

تاکنون خرید توافقی بالغ بر ۸۰ تن پیاز توسط سازمان تعاون روستایی استان اصفهان از پیازکاران جیرفتی انجام شده است.

خرید توافقی ۸۰ تن پیاز از پیازکاران جیرفتی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، آقای محسن حاج عابدی با اشاره به خرید توافقی پیاز از پیاز کاران شهرستان جیرفت اظهار داشت: با توجه به سطح زیر کشت پیاز در جنوب استان کرمان و جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر این کشاورزان، سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با همکاری اتحادیه‌های شهرستان‌های استان اصفهان و شرکت تعاونی تولید و تعاونی روستایی اقدام به خرید توافقی پیاز از پیاز کاران جیرفتی کرده است.

وی افزود: خرید توافقی محصول پیاز به صورت مستقیم از کشاورزان جنوب استان کرمان انجام می‌شود و به استان اصفهان حمل خواهد شد.

حاج عابدی بیان داشت: تاکنون ۸۰ تن پیاز به صورت خرید توافقی از پیاز کاران جیرفتی خریداری شده است و به استان اصفهان حمل شده و در حال توزیع در شهرستان‌های استان اصفهان است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید