Iranian Agriculture News Agency

اصفهان با تولید سالیانه بیش از ۶۷ میلیون قطعه تولید انواع ماهیان زینتی و همچنین در تولید ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی حائز رتبه اول در کشور است.

نشست تخصصی کارگروه زنجیره تولید غذایی شیلات

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، چهارمین نشست تخصصی کارگروه زنجیره تولید غذایی شیلات با حضور دبیر زنجیره تولید سازمان ، مدیر توسعه بازرگانی و همچنین مدیر و کارشناسان شیلات و امور آبزیان استان در خصوص آسیب شناسی و ارائه راهکارهای ایجاد زنجیره و برنامه‌های توسعه و عرضه آبزیان خوراکی و زینتی و توسعه صادرات برگزار شد.

محمدرضا عباسی مدیر شیلات و امورآبزیان استان با اشاره به انواع تولیدات آبزیان در استان که شامل ماهیان خوراکی ، ماهیان زینتی و تولید بچه ماهی است، به اهمیت ایجاد زنجیره و توسعه فرهنگ مصرف آبزیان و ایجاد کسب و کارهای عرضه و شبکه توزیع در شهرستانهای استان و همچنین اهمیت توسعه صادرات و بازار های ماهیان زینتی با توجه به تولید بیش از ۶۷ میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی در استان اشاره کرد.

فرهاد حاج‌مرادی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان نیز به راهکارهای توسعه صادرات آبزیان در مرکز استان و شهرستان‌ها و ایجاد کانال ارتباطی بین اصناف و اداره کل صنعت معدن و تجارت اشاره کرده و تاکید کرد از راهکارهای برقراری ارتباط بین زنجیره‌های غذایی، معرفی یک تشکل قابل قبول و معتمد و قوی از بین تولیدکنندگان برای عرضه ماهی به دست مصرف‌کننده و ایجاد بازارچه عرضه آبزیان در شهرستان‌ها و پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه صادرات ماهیانه خوراکی و زینتی است. 

شایان ذکر است استان اصفهان با تولید سالیانه بیش از ۶۷ میلیون قطعه تولید انواع ماهیان زینتی و همچنین در تولید ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی حائز رتبه اول در کشور است. میزان کل تولید ماهیان پرورشی استان نه هزار و سیصد و پنجاه و سه  تن که به ترتیب شهرستان های اصفهان ، سمیرم،  فریدونشهر، چادگان و گلپایگان رتبه‌های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند ، میزان اشتغال به وجود آمده در بخش آبزی پروری استان چهار هزار و ۲۶۱ نفر است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید