Iranian Agriculture News Agency

فرآیندهای توسعه بازرگانی در جهت ایجاد و تکمیل حلقه های زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی استان تبیین شد.

هماهنگی توسعه بازرگانی زنجیره‌های ارزش در استان اصفهان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، در راستای تبیین فرآیندهای توسعه بازرگانی در جهت ایجاد و تکمیل حلقه های زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی استان جلسه هماهنگی توسعه بازرگانی سازمان با حضور اعضاء در محل سالن جلسات شهید دادخواه سازمان برگزار شد.

امید شریفی دبیرکارگروه زنجیره های ارزش استان ضمن طرح موضوع جلسه و الزامات ورود موثر مجموعه سازمان در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی استان به‌عنوان یک نقش حاکمیتی ، گذر از کشاورزی سنتی و تولید محور به کشاورزی تجاری و بازار محور را بعنوان یک راهبرد در فعالیتهای مجموعه عنوان و بر لزوم فعال سازی گام آخر فرآیند تولید محصولات کشاورزی استان یعنی تنظیم بازار، نظام عرضه و تقاضا و توسعه بازرگانی بعنوان تکمیل کننده زنجیره های ارزش در بخش کشاورزی استان اشاره کرد.

حاج مرادی مدیر توسعه بازرگانی سازمان به بیان ظرفیتها و مشکلات تنظیم بازار ، فروش و صادرات اشاره و ضمن معرفی ظرفیتهای صادراتی موجود بالاخص در حوزه اوراسیا به معرفی سامانه نابکا به عنوان بستر توانمند سازی بخش خصوصی در حوزه تجارت بخش کشاورزی پرداخت. در ادامه هر یک از بخشهای تخصصی تولیدی سازمان به بیان مشکلات و نیازمندیهای خود در حوزه محصولات تولیدی بخش تخصصی در جهت توسعه تجاری اشاره  و بر لزوم فعال سازی حوزه توسعه بازرگانی و احیای حلقه مفقوده فرآیند تولید یعنی حلقه تکمیلی ، نهایی و موثر تجاری سازی و صادرات محصولات تولیدی از طریق مدیریت توسعه بازرگانی بعنوان تنها راه کار ایجاد ارزش افزوده بر تولیدات و نظام بخشی به بازار تاکید کردند.

شایان ذکر است تدوین الگو و اطلس توسعه بازرگانی و نظام تنظیم بازار و عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی استان در قالب برنامه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت با نگاه به اسناد بالادستی ، تشکیل مستمر جلسات کارگروه هماهنگی توسعه بازرگانی سازمان در جهت رصد فرآیندهای بازار محصولات کشاورزی استان و ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف سازمان و تنظیم فرآیندهای اجرایی ، لزوم استفاده موثر از ظرفیتهای صادراتی فراهم شده از قبیل بازار اوراسیا ، بازدید تشکل های صنفی ، اتحادیه ها ، تولید کنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان از تشکل ها و زنجیره های موفق در سطح استان در حوزه صادرات و همچنین زنجیره های ارزش موجود ، برگزاری جلسات تخصصی مشترک با حضور تشکلها، تولید کنندگان و شرکتهای صادراتی در راستای بررسی مسائل و مشکلات هر یک از محصولات کشاورزی استان در حوزه نظام عرضه و تقاضا، تنظیم بازار و مکانیزم های صادراتی و احصای راه کارهای عملیاتی مقطعی و بلند مدت ، لزوم تدوین و عملیاتی نمودن برنامه جامع آموزشی در خصوص فرآیندهای تجاری بازرگانی و توسعه صادرات بمنظور توانمند سازی و آگاه سازی تولید کنندگان ، فعالان اقتصادی بخش کشاورزی، تشکل ها و همچنین مدیریتها و همکاران در سطح سازمان جهاد کشاورزی در خصوص نظام های بازرگانی و صادراتی در قالب نظام نامه "ناب کا" ، راه اندازی دفتری در جهت هدایت و ارائه مشاوره به تشکل ها و فعالان بخش کشاورزی استان و همچنین متقاضیان و سرمایه گذاران جدید در خصوص فرآیندهای بازرگانی و صادرات و بازار رسانی ، ایجاد زنجیره ارزش محصول سالم و GAP در استان با توجه به ظرفیت ایجاد شده با نگاه صادرات محور ، تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی تولیدی استان بعنوان یکی از حلقه های زنجیره تجاری محصولات ، تدوین و عملیاتی نمودن راه کارهای مرتفع نمودن مشکلات موجود در حوزه نظام عرضه  و صادرات گل ، صادرات قارچهای خوراکی ، نظام تامین و توزیع گوشت قرمزو شیر، نوسانات عرضه و قیمت محصولات حوزه طیور از جمله گوشت مرغ در دستور کار این کارگروه قرار گرفت .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید