Iranian Agriculture News Agency

این گردهمایی با حضور آقای دکترخبیری مدیر کل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج وزارت ....

تقدیر از مددکاران ترویجی نمونه استان اصفهان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، گردهمایی آموزشی ترویجی ویژه مددکاران ترویجی نمونه استان اصفهان با حضور خبیری مدیر کل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج وزارت جهاد کشاورزی و هیئت همراه در استان اصفهان محل دائمی موزه ترویج با حضور بیش از 200نفر از مددکاران نمونه استان برگزار شد.

خبیری با اشاره به استفاده از ظرفیت های موجود در شبکه ترویج و شبکه دانش کشاورزی مانند محققین معین، مروجین مسئول پهنه مددکاران ترویج و نقش کلیدی و نفوذ فنی و ورود به جوامع محلی و پایدار سازی به اهمیت نقش مددکاران اشاره نمود. در این گردهمایی با حضور مسئولین از مددکاران نمونه استان با اهداء لوح تقدیر گردید . وی در طول سفر به استان از مراکز جهاد کشاورزی ابوزید آباد، نیاسر، طرق بازدید و با مسئولین مراکز، مروجان پهنه، بهره برداران و مسئولین ترویج شهرستانها و مدیران جهاد کشاورزی ملاقات کردند.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید