Iranian Agriculture News Agency

کارگاه آموزشی در خصوص قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع برگزار شد.

کارگاه آموزشی قانون اصلاح ماده اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع

به گزارش خبرگزاری ایانا استان اصفهان ، کارگاه آموزشی در خصوص قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع ، با حضور رئیس سازمان ، میرجبی مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی ، آشتیانی رئیس دبیرخانه مرکزی هیأت نظارت ماده 33 و معاون دفتر واگذاری و توسعه اراضی، کاشانی معاون دفتر آمار و برنامه ریزی سازمان امور اراضی کشور و آخوندی مدیرامور اراضی سازمان و روسای ادارات امور اراضی شهرستان ها در محل سازمان تشکیل شد.

در این کارگاه آموزشی دستور العمل 30 ماده ای مصوب در راستای توسعه بخش کشاورزی و احقاق حقوق دولت و بهره بردار تبین شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید