Iranian Agriculture News Agency

در سال جاری سطحی حدود 1200 هکتار از اراضی زراعی استان اصفهان به کشت سورگوم علوفه‌ای اختصاص یافت.

کشت سورگوم علوفه‌ای در یک هزار 200هکتار از استان اصفهان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، در سال جاری سطحی حدود 1200 هکتار از اراضی زراعی استان اصفهان به کشت سورگوم علوفه ای اختصاص یافت.

به گزارش مدیریت زراعت، از خصوصیات بارز سورگوم میتوان به تحمل خشکی، مصرف بهینه آب ، تحمل شوری ، تحمل مسمومیت آلومینیوم ، عملکرد بالا و قابلیت کشت در طیف وسیعی از خاکها و اقلیم های مختلف است .

بر اساس همین گزارش: میزان تولید علوفه سورگوم برداشتی از این سطح 58 هزار تن است و به مصارف علوفه تازه خوری و سیلاژ رسیده، از قبیل ارقام پگاه ، اسپیدفید ، سیلوکینگ و سودان گراس بوده و از مناطق عمده کشت سورگوم در سطح شهرستان‌های  اصفهان، اردستان، شهرضا و مبارکه را شامل می‌شود و در شرایط خشکسالی و محدودیت منابع آب، لزوم تجدیدنظر در الگوی کشت محصولات زراعی استان و در راستای حصول به کشاورزی پایدار بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از گیاهان مناسب برای این منظور سورگوم است که از نظر تحمل به خشکی به شتر محصولات علوفه ای مشهور است.با توجه به توسعه صنعت دامپروری در استان اصفهان و وجود دامدار‌ی‌های صنعتی متعدد و نیاز این واحدها به علوفه سیلویی ، سورگوم پگاه گیاهی است که علاوه بر عملکرد مناسب و داشتن خصوصیات فوق برای سیلوکردن بسیار مناسب است. سورگوم رقم اسپیدفید از سال‌های گذشته در استان کشت و کار می‌شده، این رقم مناسب برداشت به‌صورت علوفه تازه بوده و برای سیلو کردن مناسب نیست.

شایان ذکر است؛ 70هکتار از اراضی شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان واقع در چهارمیل شهرستان اردستان با تولید 3هزار 600 تن  به کشت سورگوم علوفه ای اختصاص پیدا کرد که محصول تولیدی برای سیلوسازی و مصرف به واحد دامداری شرکت مذکور واقع در منطقه رحمت آباد شهرستان نطنز حمل شد و پس از سیلوکردن هم اکنون سیلوی آن با کیفیت خوب به تغذیه گاوهای داشتی و شیری با عملکرد متوسط شیردهی حدود 30 تا 35 کیلوگرم در روز می رسد. بدین ترتیب شرکت یادشده با تولید سیلاژ سورگوم بخشی از نیاز سیلویی خود را با سیلاژ ذرت جایگزین کرده که باعث بهبود بهره وری مصرف آب و استفاده مطلوب از آب زراعی با کیفیت نامناسب در سطح اراضی زراعی خود شده است.   

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید