Iranian Agriculture News Agency

با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، کارشناسان و محققین مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان سازمان؛نشست سخنرانی علمی دکتر شهابی در خصوص بررسی نیاز کودی استان اصفهان در سالن شهید دادخواه برگزار شد.

بررسی نیاز کودی استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری ایانا استان اصفهان، با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، کارشناسان و محققین مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان سازمان، نشست سخنرانی علمی شهابی در خصوص بررسی نیاز کودی استان اصفهان در سالن شهید دادخواه برگزار شد.

در این نشست علمی، شهابی گفت: مصرف سرانه کود در مزارع کشاورزی دنیا ۱۰۱ کیلوگرم در هکتار است و در ایران ۸۹ کیلوگرم است که حکایت از  این است که مصرف کود در مزارع ایران با دقت و برنامه‌ریزی انجام می‌شود و محصولات کشاورزی کشور دارای سلامت خوبی را دارد.

وی در ادامه افزود: نیاز گیاه به 16عنصر اساسی است که از طریق ریشه گیاه تامین می‌شود و بیشترین سهم آن را ازت، فسفر و پتاس تشکیل می‌دهد.

شهابی در ادامه افزود: سطح اراضی جهان یک ونیم میلیارد هکتار است که در مجموع 194 میلیون تن کود برای کاهش مواد عالی خاک مصرف می‌شود و سطح اراضی کشاورزی ایران 15 میلیون هکتار است که یک‌میلیون 105 هزار تن کودهای  مصرف می‌شود.

در این نشست رستمی بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت: مباحث کارشناسی مطرح شده در این نشست علمی را ضروری دانسته و باید بحث های کارشناسی به وزارت متبوع برای تصمیم گیری ارسال کرد.

وی در ادامه افزود: نظارت‌های دقیق و کارشناسی برای توزیع میزان کود موجود استان توسط مدیران شهرستان‌ها باید به‌دقت انجام کرد.

شایان ذکر است نشست‌های علمی توسط محققین مرکز تحقیقات کشاورزی دوشنبه ها با حضور صاحب نظران در سالن شهیدداخواه سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید