Iranian Agriculture News Agency

ابلاغ سیاست های زنجیره ارزش استان اصفهان

راهکار حصول استراتژی های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی برای تغییر رویکرد بخش کشاورزی و رسیدن به تامین امنیت غذایی ، تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری در قالب توسعه مشارکتهای عمومی مردمی ، خدمات توسعه کسب و کار و نهایتا ایجاد زنجیره های ارزش در قالب کشاورزی قراردادی است.

تولید در قالب کشاورزی قراردادی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، راهکار حصول استراتژی‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی برای تغییر رویکرد بخش کشاورزی و رسیدن به تامین امنیت غذایی ، تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری در قالب توسعه مشارکتهای عمومی مردمی ، خدمات توسعه کسب و کار و نهایتا ایجاد زنجیره های ارزش در قالب کشاورزی قراردادی است.

با توجه به اهمیت موضوع ؛ از سوی رییس سازمان مهندس مهرداد مرادمند تاکید به همه معاونت ها و مدیریتهای ستادی و شهرستانی و دستگاههای تابعه برای ایجاد زنجیره های ارزش به‌عنوان راه‌کار ساختاری برای حل بسیاری از مشکلات حال حاضر بخش کشاورزی کشور و استان ، مطابق با تکالیف تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ و اطلاع رسانی شد.

بر این اساس ؛ احصای پتانسیلهای بخش کشاورزی ، برنامه ریزی و تدوین برنامه های عملیاتی تامین و توسعه کشاورزی قراردادی بالاخص محصولات اولویت دار استان برای ایجاد زنجیره های ارزش ، راه اندازی و حمایت از زنجیره های ارزش از طریق مسئولین ستادی وزاتخانه و همچنین بانکهای عامل نسبت به احصای مشوق ها ، بسته های حمایتی و اعتبارات سرمایه ثابت و نقدینگی ، آسیب شناسی ایجاد چرخه ها و زنجیره های ارزش ، ارائه مطالعات علمی بعنوان پشتوانه برنامه عملیاتی پیاده سازی زنجیره های ارزش توسط مرکز تحقیقات کشاورزی ،مدیریت توسعه بازرگانی در خصوص احصای مقررات ، استانداردها ، ابزارها ، مکانیزم ها ، بازار توزیع و مقاصد صادراتی وتدوین برنامه استراتژیک بازارهای مصرف داخلی ، بین استانی ، ملی از سوی سازمان تعاون روستایی استان و تدوین ، آماده سازی و ارائه بسته های آموزشی در جهت اقناع و اجماع سازی فعالین بخش کشاورزی در خصوص توسعه و ترویج ضرورتهای برقراری زنجیره ارزش در بخش کشاورزی استان پیش بینی و اقدامات لازم از قبیل برگزاری کلاسهای آموزشی و تهیه بروشور و ... پیش بینی های لازم از طریق کارگروه زنجیره ارزش در خصوص تدوین راه کارهای موثر حمایت بیمه ای از روند چرخه زنجیره ها با هماهنگی مراجع ذیربط از قبیل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و ... انجام پذیرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید