Iranian Agriculture News Agency

اولین سخنرانی های علمی پژوهشی هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی با حضور رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، مدیر هماهنگی ترویج و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در سالن شهید دادخواه این سازمان برگزار شد.

نشست علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان در سازمان جهاد کشاورزی این استان برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان؛ در این نشست دکتر شهابی ضمن تقدیر از برگزاری این نشست ها، بر خروجی های علمی قابل اجرای این نشستها به منظور بهبود فرآیند تولیدات بخش کشاورزی تاکید کرد

در ادامه مهندس اسکندری مدیر هماهنگی ترویج گفت :بر اساس تصویب شورای تحقیقات آموزش و ترویج و تاکید ریاست سازمان، محل سخنرانی های علمی از مرکز تحقیقات به سازمان جهاد کشاورزی استان منتقل شده و در روزهای دوشنبه با حضور کارشناسان سازمان برگزار خواهد شد.

در این نشست علمی، وضعیت بازار گوشت عشایر استان توسط دکتر اصغرصالحی و مثلث پرورش طیور، امنیت غذائی و تغییر اقلیم توسط دکتر محمد رضا عبادی ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است در بخش اول این نشست، در خصوص توجه به بازاریابی تولیدات گوشت قرمز عشایر و چگونگی شیوه های توسعه بازار این محصول سالم که در حقیقت ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور را تشکیل می دهد پرداخته شد و در بخش دوم نیز موارد آلاینده های مرغداری تخم گذار و گوشتی مورد رصد علمی قرار گرفت.

لازم به توضیح است؛ در روز دوشنبه 13 آبان نیز دو نشست تخصصی در حوزه آب و خاک با عناوین: تناسب اراضی حلقه مفقوده مدیریت جامعه و استفاده از بیوچاربه عنوان یک ابزار مدیریتی جدیددر کشاورزی پایدار در سالن شهید دادخواه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید