Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

آیین همایش تجلیل از کارشناسان حفظ نباتات و تقدیر از عملکرد همکاران این حوزه در مبارزه با سن غلات برگزار شد

130 هزار هکتار از مزارع استان اصفهان به کشت گندم و جو اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، این مراسم با حضور مهندس مهرداد مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر هماهنگی ترویج ، مدیران حفظ نباتات و زراعت و همچنین مدیران جهادکشاورزی شهرستان ها در محل موزه ترویج برگزار شد.

مهندس مهرداد مرادمند در این آیین گفت:جای تقدیر از عملکرد مناسب همکاران در حفظ نباتات دارد به گونه ای که شاهد هستیم استان اصفهان تولیدکننده گندم مرغوب و مناسب در کشور شناخته شده است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت کشت غلات در استان اصفهان  افزود: حدود 130هزار هکتار از مزارع استان اصفهان به کشت گندم و جو اختصاص دارد و مدیریت حفظ نباتات اقدامات لازم را برای از پیشگیری و کنترل پایدار آفات نباتی به عمل آورده است.

در این مراسم مهندس حسنعلی رحیمی مدیر حفظ نباتات گفت: طرح مبارزه بیولوژیک و سمپاشی اراضی کشاورزی گندم و جو استان با همکاری بیش از 150 کارشناس  که نتیجه آن عدم وجود گندم سن زده در سطح استان در سال زراعی گذشته بود  با موفقیت اجرا شد.

رحیمی با بیان اینکه در اراضی این استان عملیات مبارزه با سن غلات با شناسایی دقیق و سمپاشی به موقع و فنی انجام  شده است افزود: سن غلات حشره ای گیاه خوار است که با تغذیه از دانه گندم و جو موجب کاهش عملکرد محصول می گردد  و توانستیم آفت سن گندم در 70هزار هکتار مزرعه گندم استان اصفهان کنترل و پیشگیری کنیم.

در این مراسم از 16 نفر از مهندسین حفظ نباتات مبارزه سن غلات همراه با اهدای لوح تقدیر از سوی ریاست سازمان تجلیل شد.

شایان ذکر است، سن غلات از مهمترین آفات گندم و جو می باشد. این آفت با تغذیه از گندم و جو در مراحل مختلف رویشی موجب کاهش عملکرد (خسارت کمی) و از بین بردن خاصیت نانوایی (خسارت کیفی) می گردد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید