Iranian Agriculture News Agency

بازدید از انبار کارگزاری‌های خرید نهاده‌ها در شهرستان سمیرم

کارشناس مسئول دانه‌های روغنی امور زراعت سازمان و کارشناس معین شهرستان در معیت کارشناس زراعت مدیریت از انبار کارگزاران خرید بذر و کودهای شیمیایی بازدید به عمل آوردند.

بازدید از انبار کارگزاری‌های خرید نهاده‌ها در شهرستان سمیرم

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم، کارشناس مسئول دانه‌های روغنی امور زراعت سازمان و کارشناس معین شهرستان در معیت کارشناس زراعت مدیریت از انبار کارگزاران خرید بذر و کودهای شیمیایی بازدید به عمل آوردند.

در بازدید امروز انبار کارگزاری اتحادیه تعاون روستایی سمیرم از لحاظ میزان موجودی کودهای شیمیایی  و بذور گواهی‌شده بررسی شد و بر خرید به‌موقع نهاده‌ها تأکید شد.

در ادامه از انبار کارگزاری بخش خصوصی در حنا بازدید و موجودی بذر و کود خریداری‌شده رؤیت شد و بذر ازنظر درجه خلوص و داشتن لیبل موردبررسی قرار گرفت.

همچنین کارشناس مسئول دانه‌های روغنی سازمان و کارشناس معین شهرستان از مزارع سبزی و صیفی و کلزا بازدید و توصیه لازم به بهره‌بردار کشت کلزا که در شهرستان سمیرم این سطح به دو و نیم هکتار می‌رسد در خصوص مصرف کودهای ازته، پتاسه و اسید هیومیک به منظور استقرار بهتر بوته قبل از شروع فصل سرما کردند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید