Iranian Agriculture News Agency

رویداد ملی سرمازدگی و مدیریت آن در بخش کشاورزی اصفهان

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان خبر داد:حدود ۱۰۰ نوآور و و فناور کشور در اصفهان آخرین دستاوردها و محصولات نوین فناورانه و دانش‌بنیان خود را ارائه کردند.

رویداد ملی سرمازدگی و مدیریت آن در بخش کشاورزی اصفهان

به گزارش خبرنگار ایانا در اصفهان، مهرداد مرادمند در ابتدای این همایش اهمیت مخاطرات بخش کشاورزی در تولید محصول و تهدیدات آن را مورد تاکید قرار داد و بر اهمیت بخش تحقیقات بر حل چالش‌ها را یک ضرورت برشمرد.

در ادامه مسئول برگزاری رویداد ملی سرمازدگی و مدیریت آن در بخش کشاورزی در رویداد ملی سرمازدگی و مدیریت آن در بخش کشاورزی گفت: از ۸۳ مقاله ارسالی به این رویداد ملی، ۶ مقاله به‌صورت سخنرانی و ۶۰ مقاله در قالب پوستر ارائه شد.

محسن دادار افزود: از ۲۰ ایده فناورانه ارسالی از سراسر کشور هم ۶ ایده به‌عنوان آثار برتر در این رویداد ملی یک روزه انتخاب شد.

وی اضافه کرد: هشت شرکت دانش‌بنیان بخش کشاورزی مرتبط با سرمازدگی کشور هم در رویداد ملی سرمازدگی و مدیریت آن در بخش کشاورزی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، راهکارهای کاربردی و فناوری‌های نوین و ایده‌های فناورانه در مدیریت سرمازدگی، پیش‌آگاهی و پیش‌بینی سرمازدگی و یخبندان همچنین مدیریت باغ و مزرعه، قبل و بعد از سرمازدگی را از محورهای این رویداد ملی بیان کرد.

دادار توضیح داد: در پایان این رویداد ملی با امضا تفاهم‌نامه دبیرخانه دائمی بررسی چالش‌ها وراهکارهای سرمازدگی در بخش کشاورزی کشور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی دایر می‌شود.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور هم در این رویداد ملی با بیان اینکه از ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی که در کشور تولید می‌شود حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد آن‌ها در مراحل مختلف از تولید تا سفره مصرف‌کننده از بین می‌رود گفت: یکی از مهم‌ترین علت آن، مخاطره‌های اقلیمی به ویژه سرمازدگی است.

محمد اکبری مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به وجود ۲۲۰ بهره‌بردار در استان اصفهان گفت: همیشه بهره‌برداران پیشرویی داریم که سه درصد اول، با انگیزه از اجرای برنامه‌ها و طرح‌های نوآورانه بخش کشاورزی استقبال می‌کنند و با مشارکت هزار و ۶۰۰ مددکار بخش ترویجی این استان، آن‌ها را به‌عنوان الگو معرفی می‌کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید