Iranian Agriculture News Agency

تبیین طرح مردمی سازی یارانه ها، خرید دام ، تامین نهاده ها در بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: در شرایط حذف ارز ترجیحی نگاه ویژه به تولیدات بخش کشاورزی با قدرت ادامه دارد.

تبیین طرح مردمی سازی یارانه ها، خرید دام ، تامین نهاده ها در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان؛ با حضور نقش معاون  هماهنگی و امور اقتصادی استاندار، مهرداد مرادمند ریاست سازمان، شریفی معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی و فرمانداران سراسر استان همایش فرمانداران در شهرستان فلاورجان برگزار شد.

در این همایش رادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نسبت به تبیین طرح مردمی سازی یارانه ها، خرید دام ، تامین نهاده ها  مطالب خود را مطرح نمود.

وی همچنین در خصوص  مباحث آب و اعتبارات بخش و همچنین توقعات  بهره برداران بخش کشاورزی از فرمانداران  استان برای توسعه بخش کشاورزی  گفت: در شرایط حذف ارز ترجیحی نگاه ویژه به تولیدات بخش کشاورزی با قدرت ادامه دارد و برآورده شدن نیاز های تولیدکنندگان بخش کشاورزی از الویت های اصلی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید