Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات استان اصفهان خبر داد: در سطح استان از کلیه گندم خریداری شده از زارعین حتی یک نمونه سن زده نیز گزارش نشده است.

انجام عملیات مبارزه باسن غلات بسیار موفق در استان اصفهان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، افلاکی مدیر حفظ نباتات استان اصفهان با بیان اینکه انجام عملیات مبارزه باسن غلات بسیار موفق در استان اصفهان گفت: با توجه به پیشینه وقدمت چندین ده ساله مبارزه با سن در مزارع گندم وجو در 28 شهرستان استان اصفهان ، توانستیم در سطح بیش از 75 هزار هکتار مبارزه بسیار عالی در مزارع گندم و جو انجام دهیم.

وی افزود:  درسال زراعی جاری  با توجه به کمبود نیروی تخصصی به خصوص در ستاد مدیریت ، با برنامه ریزی کوتاه مدت وبلند مدت( از تامین اعتبار ویژه برای خودروی شبکه های مراقبت  تا سایر موضوعات مرتبط ازطریق جلسات منظم با ریاست سازمان استان )توانستیم این امر را محقق کنیم.

افلاکی نتیجه برنامه ریزی های مدون و پیش آگاهی را اعلام کرد و گفت: نماد چنین عملکردی گندمهای خریداری شده در مراکز خرید می باشد که  نه تنها همگی درصد سن زدگی آنها صفربوده بلکه  به گفته کارشناسان بذر ونهال مرکز تحقیقات استان ومدیریت زراعت میتوان از این گندم های خریداریشده حتی به عنوان بذر استفاده کرد .

مدیر حفظ نباتات استان اصفهان با اشاره به این موضوع که از کلیه گندم خریداری شده حتی یکنمونه سن زده نیز گزارش نشده است اظهار داشت: در این 4 ماه فعالیت مبارزه همگانی شبکه های مراقبت در تمام ایام حتی تعطبلات نوروز(روز اول عید) حضور بسیار فعال ومثمر ثمری در عرصه داشتند گرچه سالهای قبل نیز سن زدگی استان درحد صفر بوده است ولی امسال بحث کشت در دو مرحله زمانی ، پاییز و بهمن ماه ، را نیز داشتیم که کار شبکه مراقبت را دوبرابر کرد .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید