Iranian Agriculture News Agency

برداشت علوفه از ۳۶۰۰ هکتار ازمزارع فریدن آغاز شد.

آغاز برداشت علوفه از ۳۶۰۰ هکتار ازمزارع فریدن

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی فریدن گفت: درفریدن ۳ هزار هکتار یونجه شهری (یاهمدانی)، ۵۰۰ هکتار اسپرس فریدنی و ۱۰۰ هکتار شبدر کشت شده که درسه چین قابل برداشت است و یک چین هم چرا انجام می‌شود.

حسین افشاری افزود: متوسط برداشت یونجه همدانی ۱۰ و شبدر و اسپرس ۸ تن درهکتار است و پیش بینی می‌شوددر سه چین برداشت حدود ۳۵ هزار تن علوفه از مزارع این شهرستان برداشت شود.

۷۰ درصد ازعلوفه تولیدی فریدن، برای دامداری‌های استان‌ها و شهرستان‌های همجوار ارسال و بقیه هم دردامداری‌های شهرستان مصرف می‌شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید